Stará synagóga v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/9

Stará synagóga v Žiline

premietanie (slideshow)
Stará synagóga v Žiline


Stará synagóga v Žiline – Old synagogue in Zilina – בית הכנסה ישן בזילינה

Stará synagóga, židovská ľudová škola a banka
(Pridané: 8. 9. 2012)

Autori: Peter Štanský, Milan Novák

Na fotografii je letecký pohľad na Žilinu okolo roku 1926, t. j. situácia pred vznikom novej synagógy. V krúžku hore je stará synagóga, vľavo banka a vpravo dole nová židovská ľudová škola. (Fotografie prevzaté z: Kvasnicová, 4.4 Historická dokumentácia č. 2 a 3.)

V súvislosti s rekonštrukciou žilinskej neologickej synagógy na Kunsthalle sa neustále objavujú nové historické poznania doposiaľ ukryté v archívoch. Ponúkame ako príspevok k ich odkrytiu niekoľko našich poznatkov o budovách, ktoré predchádzali jej vzniku. Dnešná neologická synagóga bola postavená v rokoch 1929 – 1931. V minulosti boli na jej mieste dve samostatné stavby – stará synagóga z roku 1861 a jednoposchodová stará židovská ľudová škola z roku 1873. Na pozemku mal pôvodne tiež stáť jednoposchodový obytný dom Ferdinanda Kurhajca, ktorého projekt je z roku 1910. Stará synagóga je uvedená na „Situations-Plan der Stadt Sillein. N 276“ z roku 1890. Na mape je vidieť v susedstve starej synagógy ešte tri väčšie objekty. Majiteľkou domu s číslom 220 je vdova Millerová, 54 Morvitz István a číslo 407 mala stará židovská ľudová škola a synagóga (neskôr mala toto číslo synagóga a škola 1612).
Poloha budovy starej synagógy a domu Kurhajca (červené šípky) je tiež uvedená v geometrickom pláne, ktorý sme našli v projekte Uhorskej kráľovskej štátnej reálnej školy v Žiline z roku 1910.
Na nasledujúcom obrázku sú uvedené približné rozmery starej synagógy v Žiline, ktoré sme odvodili výpočtom z údajov podľa geometrického plánu uvedeného v projekte domu Ferdinanda Kurhajca z roku 1910 (vpravo dole).
Na obrázku, ktorý je prevzatý z internetovej stránky „Slovensko na historických fotografiách“, je pohľad na starú synagógu od banky. Budova starej synagógy bola asanovaná pred výstavbou novej synagógy, ktorá začala 16. januára 1929. Plány jednoposchodového obytného domu žilinského obyvateľa Ferdinanda Kurhajca vypracovala firma Grün Karol a syn v roku 1910. Dom pravdepodobne nebol postavený a pozemok od neho odkúpila Židovská náboženská obec pred stavbou neologickej synagógy.

Pramene
1. Štátny archív Žilina, fond OÚ Žilina, správa židovských domov I./141d
2. Štátny archív Žilina, Mesto Žilina, stavebné povolenia – projekt Uhorskej štátnej reálnej školy, 2/1911
3. Štátny archív Žilina, Mesto Žilina, stavebné povolenia – projekt domu Ferdinanda Kurhajca 42/1911
4. Štátny archív Žilina, Mesto Žilina, stavebné povolenia – projekt budovy žilinskej židovskej ľudovej školy, 6042/1910
5. Kvasnicová, M.: Synagóga, Hurbanova 11, Žilina, Architektonicko-historický výskum, Bratislava, november 2011
6. http://www.facebook.com/pages/Slovensko-na-historickych-fotografiachKategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 1585

[0] Komentárov

Pridať komentár