Katedrála Najsvätejšej Trojice — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/4

Katedrála Najsvätejšej Trojice

premietanie (slideshow)
Katedrála Najsvätejšej Trojice

Katedrála Najsvätejšej Trojice

Potulky starou Žilinou
(Foto: 7. 7. 2006)

Najvýznamnejšou stavbou v tomto priestore je dnes diecézna Katedrála Najsvätejšej Trojice. Toto zasvätenie má od roku 1586. Prvá písomná zmienka o pôvodne farskom kostole je z roku 1423, avšak samotný objekt bol postavený už pred rokom 1250 a zasvätený Panne Márii.
Na mieste dnešného objektu a čiastočne i mimo neho existovali dve až tri stavebné staršieho kostola, odkryté archeologickým výskumom v roku 2000 až 2001. Možno konštatovať, že pôvodnú najstaršiu časť tvoril jednoloďový kostol s pravouhlou svätyňou, prestavanou a pristavanou okolo roku 1280 a 1300.
Súčasný kostol je trojloďová bazilika, na severnej strane sa nachádzajú anjuovské ľalie. Boli pravdepodobne namaľované pri príležitosti pobytu kráľa Karola Róberta v meste v roku 1321, kedy udelil Žiline prvé mestské privilégium, alebo v roku 1381, kedy mesto navštívil kráľ Ľudovít Veľký. V staršej literatúre sa uvádza aj možnosť, v priestore kostola alebo v jeho blízkosti sa nachádzal žilinský hrad.
V rokoch 1540 a 1548 mesto obsadili Podmanickí a kostol prebudovali na pevnosť. V rokoch 1583 – 1586 bol kostol bol kostol opravovaný a prestavaný na cirkevné účely Mikulášom Deršfim. Od roku 1595 do rolu 1708 – s menšími prestávkami – patril kostol evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. V roku 1610 sa tu konala synoda za účasti palatína Juraja Thurza. Žilinská synoda prijala prvé zákony, ktorými položila pevné základy na vytvorenie samostatnej cirkevnej organizácie evanjelikov v Hornom Uhorsku a je najvýznamnejšou udalosťou v dejinách evanjelickej cirkvi na Slovensku.
Kostol bol po požiari v roku 1678 opravovaný, v roku 1762 bola pristavaná Kaplnka sv. Jána Nepomuckého. V dôsledku ďalšieho požiaru (1848) sa zrútila časť kostola, opravený bol podľa plánov J. B. Klemensa až v roku 1869. Opravy si vyžiadali i škody po požiari v roku 1886, posledné veľké opravy sa vykonali v roku 1942 a 1943. Pôvodne gotický kostol je po prestavbe v rokoch 1583 - 1586 renesančný. Autorom obrazu na hlavnom oltári je J. B. Klemens, od neho sú aj ďalšie obrazy v kostole. Socha sv. Anny je od F. Štefunka. Kalvária bola postavená v roku 1699.
Dekrétom Svätého otca, pápeža Benedikta XVI., vznikla Žilinská diecéza – Diocesis Žilinensis. Územie diecézy vzniklo odčlenením 9 dekanátov z územia nitrianskej a banskobystrickej diecézy. Prvým biskupom sa stal J. E. Mons. Tomáš Galis, ktorý kanonicky prevzal úrad 15. 3. 2008. Patrónom diecézy sa stali sv. Cyril a Metod. Farský kostol Najsvätejšej Trojice sa stal katedrálnym chrámom.

Zdroj: Štanský, P., Mrva, M., Potulky starou Žilinou, Artis Omnis s.r.o. Žilina 2010, str. 62 a 63.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 2647

[0] Komentárov

Pridať komentár