בית כנסת – Synagóga — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/3

בית כנסת – Synagóga

premietanie (slideshow)
בית כנסת – Synagóga

Neologická synagóga v Žiline – בית כנסת ניאולוגי בזילינה – Neological synagogue in Zilina

Potulky starou Žilinou
(Foto: 6. 1. 2009)

Už vieme, že pôvodne mohli byť v Žiline usadené len dve židovské rodiny – ostatní museli mesto opustiť do zotmenia. Až v roku 1848 boli prijaté legislatívne opatrenia, ktoré umožňovali slobodný pohyb Židov v meste.
V roku 1849 v meste bývalo 28 židovských rodín, spolu 149 osôb. Nevieme presne kedy, ale zrejme okolo roku 1851 vznikol v Žiline súpis Židov, ktorý registroval približne 260 osôb židovského pôvodu. Žiaľ, nie je presne známe, kedy sa v meste vytvorila židovská náboženská obec. Mohlo to byť v roku 1850, keď vznikla židovská modlitebňa a škola. V roku 1851 začali viesť i židovské matriky. Rabínom v meste bol Jozef Grünbaum. Vytvoril sa pohrebný spolok Chcevra Kadiša. Stanovy Židovskej náboženskej obce v Žiline boli odsúhlasené dňa 26. augusta 1888. Predsedom sa stal Ignác Rosenfeld.
Príslušníci židovskej komunity boli najskôr remeselníkmi a obchodníkmi, neskôr podnikateľmi, právnikmi a bankármi. Pre mesto mala táto neustále sa rozširujúca komunita značný hospodársky význam. Bez ich daní by pravdepodobne nebol možný rozvoj mesta. Okrem hospodárskych aktivít začali Židia v Žiline rozvíjať spolkovú činnosť. Napríklad v roku 1912 si ortodoxná skupina založila modlitebný spolok Adath Jescharim. Pracoval aj Židovský ženský spolok alebo telocvičná jednota Makabi.
Už pred prvou svetovou vojnou boli Židia v meste druhým najpočetnejším vierovyznaním, Situácia si vyžiadala v roku 1861 postavenie prvej židovskej synagógy. Tá stála presne na mieste terajšej novej synagógy, vedľa nej sa nachádza budova židovskej ľudovej školy. Pôvodná synagóga bola typickou náboženskou stavbou, akých sa v Európe vyskytovali stovky. Rozširovanie židovskej komunity už koncom 20. rokov 20. storočia vyvolávalo potrebu vybudovať väčšiu a novšiu synagógu, ktorú chceli postaviť na mieste tej pôvodnej.
Realizácia projektu bola zadaná nemeckému architektovi z Berlína, profesorovi Petrovi Behrensovi. Ten sa úlohy zhostil so skutočným nadhľadom a v roku 1928 dokončil projekt, podľa ktorého v rokoch 1929 až 1931 postavili novú neologickú synagógu, dodnes patriacu medzi najväčšie skvosty architektúry na Slovensku. Centrálna kupola má priemer 16 metrov a výšku 17,6 metra a na jej vrchole umiestnili šesťcípu hviezdu. Stavba na Kuzmányho ulici sa pre svoju mohutnosť a krásu stala novou dominantou Žiliny a mesto získalo objekt z dielne jedného z najvýznamnejších svetových architektov. Hoci neskôr došlo rôznymi nevhodnými zásahmi k zmenám oproti pôvodnému stavu, objekt vzbudzuje úctu i v súčasnosti.

Zdroj: Štanský, P., Mrva, M., Potulky starou Žilinou, Artis Omnis s.r.o. Žilina 2010, str. 82.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 701

[0] Komentárov

Pridať komentár