Košicko-bohumínska železnica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/2

Košicko-bohumínska železnica

premietanie (slideshow)
 Košicko-bohumínska železnica

Košicko-bohumínska železnica

Spoznávame Žilinu
(Foto: 16. 11. 2010)

Košicko-bohumínska železnica viedla medzi Bohumínom a Košicami. Prevádzkovala ju súkromná železničná spoločnosť. V roku 1864 bol vo Viedni vydaný Pamätný spis o tejto železnici, ktorý navrhoval železničnú trať z Košíc údoliami riek Hornád, Váh a Kysuca cez Jablunkovský priesmyk do Bohumína. Koncesiu na výstavbu a prevádzku trate získalo v roku 1866 konzorcium belgických podnikateľov, súrodencov Richeových. Stavba mala pôvodne začať od Košíc, no na podnet sliezskych priemyselníkov sa začala budovať od Bohumína. S prácami sa začalo koncom roka 1867 a 5. mája 1869 bol otvorený 32 km dlhý úsek z Bohumína do Tešína. Po finančných problémoch stavbu prevzala od 1. apríla 1869 Anglo-rakúska banka a trať bola dokončená v celej plánovanej dĺžke 12. marca 1872.
Prvý skúšobný vlak z Tešína do Žiliny prišiel dňa 20. decembra 1870 a oficiálne tento úsek otvorili 8. januára 1871. Trať zo Žiliny do Popradu otvorili pred Vianocami 8. decembra 1871. Náklady na výstavbu dosiahli 58 237 800 zlatých a po jednokoľajnej trati v začiatkoch premával jeden pár zmiešaných vlakov. Vzdialenosť 367 km prekonali za 13 hodín a 18 minút.
Riaditeľstvo Košicko-bohumínskej železnice bolo v Budapešti, riadiace centrum prevádzky pre uhorskú časť v Košiciach a pre rakúsku v Tešíne. Železnicu 1. februára 1921 prevzala súkromná spoločnosť Československej štátnej dráhy. V roku 1927 ČSR uzatvorila s Maďarskom zvláštny nostrifikačný dohovor, na základe ktorého presunuli riaditeľstvo Košicko-bohumínskej železnice z Budapešti do Košíc. Aj keď sa v roku 1928 stala ČSR takmer výhradným vlastníkom účastín železnice, nepodarilo sa poštátnenie spoločnosti uskutočniť počas celého trvania medzivojnovej ČSR. Stalo sa tak až po 2. svetovej vojne. Zdvojkoľajnenie trate bolo dokončené v roku 1955, kedy zanikol úradný názov Košicko-bohumínska železnica. Prvý elektrický vlak vypravili zo Žiliny do Vrútok dňa 29. augusta 1953 a v roku 1964 bola dokončená celková elektrifikácia trate. Pre zaujímavosť, v roku 1899 vybudovali železničnú 21-kilometrovú trať do Rajca. Podľa pôvodných zámerov mala pokračovať až do Prievidze.
V Žiline na Hviezdoslavovej ulici sa zachoval jediný pôvodný dom zo železničiarskej kolónie obývanej železničiarmi Košicko-bohumínskej železnice. V súčasnosti je z neho penzión.

Zdroj: Patrik Groma, Žilinský večerník č. 24, str. 26, dňa 11. 6. 2012. Odborná spolupráca: Mgr. Peter Štanský.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1057

[0] Komentárov

Pridať komentár