Knihárska dielňa — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/2

Knihárska dielňa

premietanie (slideshow)
Knihárska dielňa

Knihárska dielňa

Spoznávame Žilinu
(Foto: 30. 8. 2005)

Knihárska dielňa Lidy Mlichovej sa presťahovala 15. decembra 2016 do Rosenfeldovho paláca na Ulici J. M. Hurbana.

Základy knihárskej dielne položil už v roku 1928 knihár a výtvarník Jan Vrtílek. Ide o jednu z najstarších pôvodných dielní na Slovensku.
Jan Vrtílek sa narodil 12. decembra 1906 vo Vyškove na Morave a od roku 1928 pôsobil v Žiline. Patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov umeleckej knižnej väzby. Zaoberal sa individuálnou umeleckou knižnou väzbou s použitím rôznych technologických postupov väzby do kože a pergamenu. Používal zdobiace techniky ako intarziu, mozaiku, aplikáciu a najmä ručné zlátenie. Významnou je jeho séria väzieb zo šesťdesiatych rokov, tematicky venovaných Slovensku. Použil v nej symbolické materiály ako ovčiu kožušinu, kožu či mosadzné spony. Jeho tvorba aj v súčasnosti patrí medzi ojedinelé skvosty v oblasti knižnej väzby.
Jan Vrtílek patril ku špičkovým predstaviteľom slovenského úžitkového umenia. O kvalite jeho práce hovoria aj účasti na prestížnych svetových prehliadkach knihárskeho umenia v Lipsku, Berlíne, Viedni a Montreale s udelením čestného uznania. Bol členom organizácie Meister der Einbandkunst so sídlom v Mníchove. Mesto Žilina mu udelilo v roku 1996 najvyššie vyznamenanie Čestné občianstvo mesta Žilina. Zomrel 10. marca 2000 v Žiline. Remeslo po knihárovi Janovi Vrtílkovi zdedila dcéra Ľudmila Mlichová, ktorá v týchto historických priestoroch zachovala knihársku tradíciu až dodnes.
Ľudmila (Lida) Mlichová, rod. Vrtílková sa narodila 9. októbra 1940. Patrí k popredným umeleckým osobnostiam Žiliny i Slovenska. Je pokračovateľkou rodinnej tradície knihárskeho remesla a majiteľkou tejto knihárskej dielne s nenapodobiteľnou atmosférou pre každého návštevníka. Knihy vychádzajúce spod jej rúk sú jedinečnými originálmi, umeleckými skvostami, do ktorých vtláča svoj cit pre krásu, poéziu a precíznosť. Svoju tvorbu predstavila na mnohých výstavách doma i v zahraničí. Pravidelne vystavovala v rámci Bienále knižného umenia v Martine a Trienále knižného umenia v Kroměříži, kde sa prezentovala samostatnou autorskou výstavou. Je držiteľkou Ceny Spolku českých bibliofilú Praha (1985), ktorú získala spoločne s architektkou Vierou Meckovou i Ceny Mikuláša Galandu za knižnú väzbu bibliofílie Danielov sen (2001). Společenství českých knihařů jej v roku 2009 udelilo víťazstvo v súťaži o najlepšiu väzbu knihy L. R. Haňka Kavárenské Cabuki. Je držiteľkou cien za knižné väzby získané na Bienále knižného umenia v Martine a Ceny Ministerstva kultúry SR v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska. V roku 2009 Lide Mlichovej udelili Cenu mesta Žilina za celoživotnú tvorbu a jedinečný umelecký prínos v oblasti práce s knihou.

Zdroj: Patrik Groma, Žilinský večerník, 14. 2. 2012, č. 7, str. 19.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 606

[0] Komentárov

Pridať komentár