Rekonštrukcia neologickej synagógy — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

20/20

Rekonštrukcia neologickej synagógy

premietanie (slideshow)
Rekonštrukcia neologickej synagógy

Rekonštrukcia Neologickej synagógy v Žiline

"POOTVORENIE" Neologickej synagógy v Žiline
(Foto: 23. 8. 2012)

Začiatkom roka 2011 sme sa dozvedeli, že Židovská náboženská obec Žilina hľadá nového nájomníka synagógy. Po uvedomení si dôležitosti záchrany stavby pred možným komerčným využitím sme predložili náš projekt rekonštrukcie a kultúrneho využitia budovy. Po spoločných konzultáciách sme podpísali nájomnú zmluvu so symbolickým nájomným, čo je podpora vlastníka nášmu zámeru. Základným zámerom rekonštrukcie je odstránenie zásahov, ktoré nastali v spojení s novými funkciami budovy: konštrukcia hľadiska a javisko, obklady stien, premietacie kabíny. Za prioritu považujeme odstránenie nepôvodných obkladov, znížených stropov a sadrokartónových stien, ktoré priestor uzavreli a dokonca zrušili aj okná a prienik prirodzeného svetla do interiéru. Vďaka tomu sa otvorí aj monumentálna kupola nad hlavnou sieňou. Priestor tak dosiahne pôvodnú výšku 17 metrov. Pri príprave projektovej dokumentácie spolupracujeme s Krajským pamiatkovým úradom Žilina. Magda Kvasnicová vypracovala dôkladný architektonicko-historický pamiatkový prieskum na to, aby sme rekonštrukciou splnili nároky, ktoré si kladie budova sama. Zaväzujeme sa rešpektovať kultúrne a architektonické dedičstvo, ktoré budova neologickej synagógy predstavuje. Realizácia rekonštrukcie: 2012 – 2014.

Text prevzatý z web. stránky Občianskeho združenia Truc sphérique. KC Žilina-Záriečie: (kliknite) www.novasynagoga.sk.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 642

[0] Komentárov

Pridať komentár