Židovský cintorín Lipt. Mikuláš — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

22/26

Židovský cintorín Lipt. Mikuláš

premietanie (slideshow)
Židovský cintorín Lipt. Mikuláš

Židovský cintorín Liptovský Mikuláš – בית הקברות היהודי – Jewish Cemetery in Liptovský Mikuláš

Jüdischer Friedhof in Liptovský Mikuláš
(Foto: M. Vilím )

Tibor Spitz: Môj otec Jozef Spitz bol tam (Lipt. Mikuláš) po vojne kantorom. Jeho povinnosti boli podobné ako keby bol rabínom, keďže robil výchovnú pracú s mládežou, mal na starosti modlenie, kashrut, svadby, pohreby a všetko ostatné. Zomrel v roku 1962 a bol tam aj pochovaný. Tak isto aj jeho náhrobok zmizol, pravdepodobne aj ten kamenari obrúsili a znovu predali ako tie ostatné. Nielen, že živí boli okradnutí a povraždení behom Holocaustu, ale zničili aj budovu, kde bol zoznam ich mien a ich memoriál a pamätná tabuľa. Veľká nástenná maľba môjho brata Ernesta Spitza bola tak isto zničená, na šťastie aspoň fotka zostala. Tým istým čo previedli tuto lúpežnú vraždu a zlodejom ich majetku sa potom podarilo okradnúť ešte aj ich mŕtvych predkov a potomkov o ich hroby. Niečo tak barbarského žiadny slušný, civilizovaný a normálny človek akéhokoľvek pôvodu či náboženstva alebo kultúry nemôže pochopiť. Ani žiadne slova či vysvetľovanie na takéto bezohľadné a surové správanie nestačia. Pritom v našej slovenskej legálnej, zákonitej a takzvane vysoko kultúrnej a civilizovanej európskej spoločnosti doteraz nikto nebol ani vyšetrovaný a ani potrestaný za masovú vraždu slovenských občanov a za verejnú krádež a dokonca za otvorený predaj ukradnutých náhrobných kameňov z cintorína, čo je zločinom v každej aj tej najprimitívnejšej ľudskej spoločnosti. Keď sa to nepodarí v Bratislave, nenašiel by sa právnik, ktorý by to mohol sformulovať a podať žalobu niekde v Európskej Únii v Bruselu ako ZLOČIN PROTI ĽUDSKOSTI?

Historická fotografia Židovského cintorína v Liptovskom Mikuláši. Po významnej židovskej komunite zostala v meste synagóga a pamätná tabuľa obetiam holokaustu na budove synagógy.
Židovský cintorín na Štúrovej ulici v Liptovskom Mikuláši bol uzatvorený rozhodnutím okresného hygienika a uznesením MNV v Liptovskom Mikuláši č. 159/1966 zo dňa 7. 12. 1966, pričom k tomuto dňu začal platiť aj zákaz ďalšieho pochovávania na cintoríne.
Dňa 25. 11. 1976 Rada MsNV svojím uznesením č. 115/1976 rozhodla o zrušení pohrebiska na židovskom cintoríne s odôvodnením, že na cintoríne sa už nepochováva a umiestnenie cintorína prekáža realizácii urbanistických zámerov v rámci schváleného územného plánu.
Spory medzi MsNV a ÚZ ŽNO okolo pozemku pohrebiska sa však naťahovali až do roku 1983, kedy bola medzi obomi zainteresovanými stranami podpísaná kúpna zmluva o odpredaji pozemkov zrušeného židovského cintorína (parcely č. 311 – 312). MsNV vtedy vyplatil ÚZ ŽNO 68 104,- Kčs.
K úplnej likvidácii židovského cintorína došlo v roku 1986 a na jeho mieste bol zriadený mestský park. V porevolučnom období (po r. 1990) mestské zastupiteľstvo mesta Liptovský Mikuláš svojím uznesením č. 44/1996 z 5. 9. 1996 rozhodlo o vrátení parciel č. 311 a č. 312 ÚZ ŽNO.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 2962

[1] Komentárov

László Kardos - Pondelok 22 August 2022 13:09

Barbarské, šokujúce, neľudské zaobchádzanie s pietným, svätým miestom zosnulých vraj v civilizovanej krajine ako je Slovensko. Hanba všetkým, ktorí tohto hanebného činu sa zúčastnili. Božie mlyny melú pomaly, ale raz rad na každého príde. Nech bude k nim Boh spravodlivý!
Pridať komentár