Židovský cintorín Lipt. Mikuláš — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

17/26

Židovský cintorín Lipt. Mikuláš

premietanie (slideshow)
Židovský cintorín Lipt. Mikuláš

Židovský cintorín Liptovský Mikuláš – בית הקברות היהודי – Jewish Cemetery in Liptovský Mikuláš

Jüdischer Friedhof in Liptovský Mikuláš
(Foto: M. Vilím )

Historická fotografia Židovského cintorína v Liptovskom Mikuláši zo Štúrovej ulice pred zničením. Vpredu je budova ceremoniálnej haly. Po významnej židovskej komunite zostala v meste synagóga a pamätná tabuľa obetiam holokaustu na budove synagógy.
Židovský cintorín na Štúrovej ulici v Liptovskom Mikuláši bol uzatvorený rozhodnutím okresného hygienika a uznesením MNV v Liptovskom Mikuláši č. 159/1966 zo dňa 7. 12. 1966, pričom k tomuto dňu začal platiť aj zákaz ďalšieho pochovávania na cintoríne.
Dňa 25. 11. 1976 Rada MsNV svojím uznesením č. 115/1976 rozhodla o zrušení pohrebiska na židovskom cintoríne s odôvodnením, že na cintoríne sa už nepochováva a umiestnenie cintorína prekáža realizácii urbanistických zámerov v rámci schváleného územného plánu.
Spory medzi MsNV a ÚZ ŽNO okolo pozemku pohrebiska sa však naťahovali až do roku 1983, kedy bola medzi obomi zainteresovanými stranami podpísaná kúpna zmluva o odpredaji pozemkov zrušeného židovského cintorína (parcely č. 311 – 312). MsNV vtedy vyplatil ÚZ ŽNO 68 104,- Kčs.
K úplnej likvidácii židovského cintorína došlo v roku 1986 a na jeho mieste bol zriadený mestský park. V porevolučnom období (po r. 1990) mestské zastupiteľstvo mesta Liptovský Mikuláš svojím uznesením č. 44/1996 z 5. 9. 1996 rozhodlo o vrátení parciel č. 311 a č. 312 ÚZ ŽNO.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1842

[0] Komentárov

Pridať komentár