Štvrť Svojdomov — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

50/74

Štvrť Svojdomov

premietanie (slideshow)
Štvrť Svojdomov

Ulica Martina Rázusa v Žiline

Obytná štvrť Svojdomov
(Foto: 2. 8. 2012)

Ulica Martina Rázusa sa nachádza západne od historického jadra mesta. Je ohraničená Nám. Žilinskej synody (Veľká okružná) a Priemyselnou ul. Ulica je rovná, dlhá asi 900 metrov. Po postavení prieťahu mestom (cesta I/18) sa stala ulica dopravne nepriechodná. Pri starom cintoríne bola vybudovaná ponad štvorprúdovú komunikáciu a železnicu len lávka pre peších a cyklistov, hoci bolo plánované premostenie. Na ulici sú postavené významné obytné, cirkevné a priemyselné objekty. Od Nám. Žilinskej synody po pravej strane stojí evanjelický kostol a fara, ale s popisným číslom námestia. Ďalej pokračujú obytné domy štvrte Svojdomov. Po ľavej strane je budova gymnázia (bývalá Štátna ľudová škola), ale s popisným číslom Ul. Veľkej okružnej, postaveného v roku 1936 podľa projektov arch. Františka Eduarda Bednárika. Za gymnáziom leží starý cintorín a dom smútku, ktorý bol postavený v roku 1960 podľa projektov architektov Ladislava Bauera a Antona Stolárika.
Za cestným prieťahom sa po ľavej strane nachádzajú priemyselné podniky, z ktorých boli najznámejšie Mraziarne a Bitúnok. Architektonicky ojedinelou stavbou bol bývalý Bitúnok mesta Žiliny (asanovaný roku 2004), ktorý projektoval architekt Walter Frese v rokoch v rokoch 1928 – 1929. Na tejto strane ulice stojí aj výšková moderná stavba – Informačné centrum podnikateľov. Na náprotivnej strane sú postavené malebné domčeky z roku 1927 pre mestských úradníkov podľa projektov arch. Michala Maximiliána Scheera. Za pozornosť stoja dva poschodové domy blízko železnice, na ktorých sa nachádza barokový mestský erb.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1406

[0] Komentárov

Pridať komentár