Ul. Martina Rázusa — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

60/74

Ul. Martina Rázusa

premietanie (slideshow)
Ul. Martina Rázusa

Ulica Martina Rázusa v Žiline

Evanjelickej cirkvi a.v. farský úrad, Nám. Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina.
(Foto: 26. 6. 2012)

Ulica Martina Rázusa pred vyústením na Nám. Žilinskej synody. Ulica je dlhá 900 metrov a je ohraničená ulicami Veľká okružná a Priemyselná. Po postavení prieťahu mestom cesta I/18 sa stala cesta dopravne nepriechodná. Pri starom cintoríne bola vybudovaná ponad štvorpruhovú komunikáciu a železnicu lávka pre peších a cyklistov. Vedľa ulice je postavený starý cintorín a dom smútku. Na ulici sú postavené významné obytné, cirkevné a priemyselné objekty.

Námestie Žilinskej synody je vymedzené Gymnáziom Veľká okružná, jazykovou školou, rohmi blokov obytných domov na Legionárskej ulici a Kostolom evanjelickej cirkvi. Popisné číslo s názvom námestia majú len dve budovy – evanjelický kostol popisné číslo jeden a fara číslo dva. Nové Námestie Žilinskej synody bolo schválené na 26. zasadnutí MsZ v Žiline dňa 15. február 2010. Námestie dostalo názov pri príležitosti 400. výročia Žilinskej synody (r. 1610), ktorá sa konala v terajšom rímskokatolíckom farskom kostole pod záštitou palatína Juraja Turza.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1277

[0] Komentárov

Pridať komentár