Fedor Fridrich Ruppeldt — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

20/20

Fedor Fridrich Ruppeldt

premietanie (slideshow)
Fedor Fridrich Ruppeldt

Fedor Fridrich Ruppeldt

Evanjelický biskup, diplomat, literát, národný buditeľ, hudobník a historik
(Foto: 10. 6. 2014)

Fedor Fridrich Ruppeldt sa narodil 1. júla 1886 v Liptovskom Mikuláši. Študoval v Šoproni, vo Viedni, v Lipsku a v Edinburgu. V roku 1909 bol v Budapešti ordinovaný za kňaza. Od roku 1921 pôsobil v Žiline. Do roku 1947 bol evanjelickým farárom, od roku 1947 – 1952 bol biskupom Západného dištriktu evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Žiline. Od roku 1952 tu žil na dôchodku, do ktorého bol režimom nútený odísť. Za jeho pôsobenia si evanjelickí veriaci postavili chrám Boží a faru. Bol významným politikom, v roku 1918 bol signatárom Martinskej deklarácie, do roku 1919 členom Slovenskej národnej strany, do roku 1938 členom Republikánskej strany poľnohospodárskeho a maloroľníckeho ľudu, v rokoch 1945 – 1948 členom Demokratickej strany. Pre protifašistickú činnosť bol v roku 1940 uväznený v Bratislave, v rokoch 1944 a 1945 v Ilave a v Seredi. V roku 1952 bol zaistený komunistickým režimom a väznený vo vyšetrovacej väzbe. Ešte aj v roku 1962 bol stíhaný za podvracanie republiky. Zomrel 25. augusta 1979 v Žiline, kde je aj pochovaný.Kategórie
Publikované
Rozmery 454*600
Návštev 1308

[0] Komentárov

Pridať komentár