Žehnajúce ruky Kohenov Veličná — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

115/177

Žehnajúce ruky Kohenov Veličná

premietanie (slideshow)
Žehnajúce ruky Kohenov Veličná

Žehnajúce ruky Kohenov na maceve vo Veličnej

Židovský cintorín Veličná – בית הקברות היהודי – Jewish Cemetery in Veličná – Jüdischer Friedhof in Veličná
(Foto: 12. 7. 2012)

Príslušníci spoločenstva Kohenov mávajú na macevách vyobrazené žehnajúce ruky, ktoré majú prsty spojené po dvoch, ukazovák s prostredníkom spolu, medzera, a potom prstenník s malíčkom spolu. Bývajú to potomkovia z kňazského kmeňa, ktorí odvodzujú svoj pôvod od Mojžišovho brata Árona. Ich právomoci sa v histórii menili, ale zvyk požehnávať prítomných im zostal doteraz. Kňazi majú zakázané styk s mŕtvym, účasť na pohrebnej bohoslužbe. Kňazský pôvod sa dedí po otcovi a je väčšinou označený priezviskom ako Kohn, Cohen a pod.

Na výzdobe náhrobných kameňov vo Veličnej je možné vidieť rôzne symboly. Na jednej maceve sa vyskytuje symbol dvoch žehnajúcich rúk, ktoré majú prsty spojené po dvoch. Žehnajúce ruky označujú hrob potomka z kmeňa Kohenov, potomka z kňazského kmeňa. Ojedinele žehnajúce ruky Kohenov môžu mať aj podobu polkruhu z oboch bokov macevy. Ďalším vyskytujúcim symbolom je Dávidova hviezda a z rastlinnej symboliky je najviac využívaný symbol smutnej vŕby. Pre Židov bol strom symbolom života, ale i smrti.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 535

[0] Komentárov

Pridať komentár