Židovský cintorín Veličná — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

82/177

Židovský cintorín Veličná

premietanie (slideshow)
Židovský cintorín Veličná

Židovský cintorín Veličná – בית הקברות היהודי – Jewish Cemetery in Veličná

Jüdischer Friedhof in Veličná
(Foto: 12. 7. 2012)

Židovský cintorín vo Veličnej sa nachádza asi 600 metrov severozápadne od centra obce v lokalite „Nad židovským cintorínom". Je takmer obdĺžnikového zvaru, s rozlohou 1503 m². Leží napravo od poľnej cesty v mierne šikmom teréne. V minulosti bol jednoducho ohradený, z východnej časti boli časti kamenného múra. Po rekonštrukcii v roku 2010 je ohradený po celom obvode vysokým panelovým plotom, s jedných vchodom od poľnej cesty. Verejnosti je neprístupný. Začiatky židovského osídlenia Veličnej môžeme datovať koncom 18. storočia. Veličná mala v minulosti významné postavenie. Bola mestom, sídlom župy a konali sa tu významné trhy. V roku 1683 Veličnú vypálili poľsko-litovské vojská Jána Sobieskeho a sídlo župy bolo premiestené do Dolného Kubína. Preto sa aj židovská komunita sa začala sústreďovať hlavne v Dolnom Kubíne.
Po období holokaustu sa o cintorín nikto nestaral, bol spustnutý a zarastený náletovými drevinami. Náhrobné kamene z kvalitného materiálu boli rozkradnuté a mnohé poškodené. Po rekonštrukcii zostalo na cintoríne len niekoľko náhrobných kameňov v hornej a ľavej časti. Tvar, výzdoba a materiál zachovalých náhrobných kameňov je rôzny, ale prevažujú jednoduchšie. Najstaršie náhrobné kamene sú vyrobené z pieskovca, pochádzajú zo začiatku 19. storočia. Vplyvom počasia sú značne poškodené a texty sú málo alebo nečitateľné. Macevy (náhrobníky) z pieskovca sú nízke, jednoduché majú tvar Mojžišových kamenných tabúľ Desatora (horné ukončenie oblúkom), niektoré majú okrídlené zakončenie, prípadne zakončenie polkruhmi alebo trojuhlníkové. Koncom 19. storočia sa tvar náhrobníkov menil, boli už vyššie, vyhotovené z betónu, žuly a mramoru. Sú štíhle a vysoké, zložené z dvoch častí: z podstavca a stély. Na cintoríne sa nachádzajú jednoduchšie stély, z čierneho granitu sa vyskytujú ojedinele. Aj z tohto obdobia sú niektoré jednoduché macevy, len pieskovec je nahradený mramorom. Honosné vysoké stély a bloky zo švédskej žuly a granitu, aké možno vidieť na cintorínoch veľkých miest sa tu nenachádzajú. Na ich vyhotovení vidieť majetkový pomer zosnulého, ale aj historický vývoj. Bolo to ovplyvnené aj migráciou mladých ľudí a solventnejšej vrstvy koncom 19. storočia do Dolného Kubína a iných miest. Prevažujú tu náhrobníky jednoduchšie, na niektorých vidieť zručnú prácu kamenárov. Na ich výzdobu bola použitá bežná ornamentálna výzdoba a jednoduché rastlinné motívy. Nápisy sú písané hebrejsky, od konca 19. storočia aj nemecky. Symboly na náhrobníkoch sa vyskytujú ojedinele. Na dvoch je symbol Dávidovej hviezdy a jeden symbol žehnajúcich rúk Kohenov. Žehnajúce ruky označujú hrob potomka z kmeňa Kohenov, potomka z kňazského kmeňa. Z rastlinnej symboliky bol použitý len symbol smutnej vŕby. Pre Židov bol strom symbolom života, ale i smrti. Na náhrobníkoch sú nápisy písané hebrejsky, niektoré aj nemecky. Na niektorých náhrobníkoch sú texty napísané obojstranne. Z druhej strany je text o manželke nebohého. Mierny svah cintorína je otočený západným smerom, a preto aj náhrobné kamene sú nasmerované na západ.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 518

[0] Komentárov

Pridať komentár