Poľná je obojsmerná — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

6/14

Poľná je obojsmerná

premietanie (slideshow)
Poľná je obojsmerná

Poľná ulica je opäť obojsmerná

Poľná ulica od križovatky s Tajovského ulicou smerom k Hlinskej ulici
(Foto: 7. 6. 2012)

Poľná ulica je po celej svojej dĺžke opäť obojsmerná. Pred niekoľkými rokmi si istá osoba z tejto ulice presadila, aby jej krátka časť medzi Tajovského ulicou a Ulicou Alexandra Rudnaya bola len jednosmerná. Na krátkej vzdialenosti asi 50 metrov medzi ulicami Ulice Alexandra Rudnaya a Tajovského bola dokonca absurdná dopravná značka označujúca rýchlosť 30 km/h. Týmto chybným rozhodnutím znepríjemnilo "mesto" na niekoľko rokov život vodičom a obyvateľom bývajúcich v okolí Poľnej a priľahlých ulíc, ktorí sa nemohli dostať k svojmu bydlisku od Tajovského ulice. Následne bol zrušený aj ďalší krátky úsek jednosmernej ulice medzi ulicami Alexandra Rudnaya a Gabriela Povalu. Celý úsek Poľnej ulice medzi Hlinskou ulicou od Váhostavu a Tajovského ulicou je opäť obojsmerný pre osobné autá (zákaz platí pre nákladné autá, okrem zásobovania).Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 701

[0] Komentárov

Pridať komentár