Ulica Na Veľký Diel — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

32/53

Ulica Na Veľký Diel

premietanie (slideshow)
Ulica Na Veľký Diel

Trolejbuspvá trať na ulici Na Veľký Diel (bývalá ulica Pod hájom)

Dopravný podnik mesta Žiliny
(Foto: 27. 6. 2012)

Ulica Na Veľký Diel od križovatke s Obvodovou ulicou smerom na sídlisko Vlčince. Ulica je dôležitá mestská komunikácia, ktorá slúži na prepojenie žilinských sídlisk Solinky a Vlčince. Komunikácia je ohraničená ulicami Obvodovou a Vysokoškolákov. Novú komunikáciu Pod hájom (teraz časť ulice Na Veľký Diel) vybudovalo mesto Žilina z vlastných prostriedkov za viac ako 3 320 000 € (100 miliónov korún), vrátane trolejbusovej trate a chodníkov pre peších a cyklistov. Na novootvorenej trolejbusovej trati pribudli dve nové zastávky MHD - Pod hájom (na fotografii) a Žilinská univerzita. Trolejbusová trať bola slávnostne otvorená primátorom Žiliny Ing. Jánom Slotom 6. júla 2004.

Dňa 29. 6. 2009 schválilo MsZ s účinnosťou od 20. 7. 2010 zmenu vymedzenia ulíc Veľký Diel a Pod hájom. Úsek od križovatky s Obvodovou ulicou po ulicu Vysokoškolákov sa stal jednou ulicou s novým názvom Na Veľký Diel. Ul. Pod hájom dostala nové vymedzenie, len krátky úsek (odbočka) od ulice Na Veľký Diel k rodinnému domu.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 514

[0] Komentárov

Pridať komentár