Smútok v judaizme — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

6/26

Smútok v judaizme

premietanie (slideshow)
Smútok v judaizme

Židovský cintorín Liptovský Mikuláš – בית הקברות היהודי – Jewish Cemetery in Liptovský Mikuláš

Jüdischer Friedhof in Liptovský Mikuláš
(Foto: 15. 6. 2012)

Smútok za zosnulým začína okamžite po oznámení jeho (jej) smrti. Bývalo zvykom, že po tom, ako sa niekto prvýkrát dozvedel o smrti príbuzného, roztrhol si odev na znak smútku. Takému prejavu smútku hovoríme aj kerijah (doslovne z hebrejčiny roztrhnutie). Prípravná fáza pred pohrebom (aninut) trvá jeden-dva dni (telo by malo byť pochované tak rýchlo, ako sa to dá, najlepšie do 24 hodín po smrti) a smútiaci sú oslobodení od plnenia pozitívnych prikázaní. Po pohrebe pripravia pozostalí pre rodinných príslušníkov prvé jedlo - se'udat havra'ah. Ďalšia časť smútku sa nazýva šiva (sedem), ktorá trvá sedem dní a dodržiava sa v dome pozostalých za prítomnosti najbližšej rodiny zosnulého. Počas tohto obdobia smútiaci sedia na zemi alebo nízkych stoličkách, nenosia kožené topánky, neholia sa, nestrihajú si vlasy atď. Neodmysliteľnou súčasťou istého obdobia po smrti rodiča je odriekanie modlitby Kádiš Jatom synom zosnulého. Odriekanie tejto modlitby nie je ani tak prejavom smútku, ale keďže sa predpokladá, že smrťou najbližšieho príbuzného môže byť otrasená viera v B-ha, je kádiš verejnou (kádiš sa odrieka verejne v synagóge alebo pred minjanom) deklaráciou neotrasiteľnej viery v B-ha a tým aj potvrdenie, že sa mu dostalo dobrej výchovy od zosnulého. Po smrti duša zosnulého ostáva určitý čas v očisťovaní, pred tým ako vstúpi do olam ha-ba (aj u najväčších hriešnikov to nie je viac ako 12 mesiacov) a počas tohto obdobia sa odriekava kádiš každý deň. V skutočnosti sa odriekava len 11 mesiacov po pohrebe, nechceme predsa indikovať, že náš rodič bol taký hriešnik, že potrebuje 12 mesiacov na očistenie.

Zdroj: Kehila Žilina: www.kehilazilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 886

[0] Komentárov

Pridať komentár