Pohreb v judaizme — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/26

Pohreb v judaizme

premietanie (slideshow)
Pohreb v judaizme

Židovský cintorín Liptovský Mikuláš – בית הקברות היהודי – Jewish Cemetery in Liptovský Mikuláš

Jüdischer Friedhof in Liptovský Mikuláš
(Foto: 15. 6. 2012)

Pohrebné aktivity začínajú okamžite po smrti človeka. Zavrú sa naposledy jeho oči a uloží sa na zem, kde sa prikryje nejakou látkou a zapália sa pri ňom sviečky. Telo zosnulého sa nesmie, na znak úcty, opustiť až do pohrebu. Ľudia, ktorí sedia pri mŕtvom, sa nazývajú šomerim (strážcovia). Pocta mŕtvemu má v judaizme neskutočne veľký význam a šomerim nesmú na „stráži“ vykonávať nič, čo by mohlo „znesvätiť“ mŕtveho. Väčšina obcí má spolok tzv. chevra kadiša (posvätný spolok) zložený z dobrovoľníkov, ktorí sa starajú o pochovanie mŕtveho. Príprava na pohreb začína umytím a upravením tela a jeho zabalenie do ľanovej látky a talitu. Odev zosnulého, podobne ako truhla, majú byť čo najjednoduchšie, aby nebol rozdiel medzi chudobným a bohatým zosnulým. Rakva sa v zásade nemusí používať, ale tam, kde je to zvykom alebo to upravujú miestne predpisy, by mala byť vyrobená z neohobľovaných dosiek a mali by byť do nej vyvŕtané otvory, aby telo prišlo do styku so zemou. Telo sa pred pohrebom nikdy nevystavuje. Aj keď je prikázané, pochovávať telo kompletné a žiadna jeho časť nesmie byť oddelená, darovanie orgánov je podľa niektorých výkladov dovolené, lebo neskorším pochovaním príjemcu orgánu je táto podmienka dostatočne splnená. Židovský zákon nedovoľuje kremáciu a telo musí byť pochované do zeme.

Zdroj: Kehila Žilina: www.kehilazilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 763

[0] Komentárov

Pridať komentár