בית הקברות היהודי — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/26

בית הקברות היהודי

premietanie (slideshow)
בית הקברות היהודי

Židovský cintorín Liptovský Mikuláš – בית הקברות היהודי – Jewish Cemetery in Liptovský Mikuláš

Jüdischer Friedhof in Liptovský Mikuláš
(Foto: 15. 6. 2012)

Židovský cintorín je miesto, ktoré ma veľký význam pri preukazovaní úcty zosnulým. S hrobmi by sa malo manipulovať len do tej miery, aby neboli poškodené pozostatky zosnulého, ktorého kosti budú premiestnené aicky do svätej zeme po príchode Mesiáša. Hroby významných rabínov a cadikov (mudrcov) sú pútnickými miestami, kde sa pri výročí smrti týchto významných ľudí stretávajú tí, ktorí si chcú uctiť zosnulého veriac, že sa môže za nich prihovoriť vo "svete, ktorý príde". Výročie smrti sa nazýva výrazom z jidiš „Jahrzeit“, kedy je povinnosťou navštíviť hrob príbuzného zosnulého, recitovať modlitbu kadiš a zapáliť sviecu na uctenie si pamiatky zosnulého, ktorá by mala horieť minimálne 24 hodín. Typickým zvykom Židov je nosiť na hroby malé kamienky. Je to tradícia, ktorej korene nie sú úplne jasné, ale veľa židov považuje kamienok ako takú kartičku zosnulému, aby vedel, že sme tam boli. Navyše kamene nevednú a nemôžu byť tak ľahko zmietnuté vetrom ako kvety. Zvyk pravdepodobne pochádza z obdobia biblického Izraela, keď sa na hroby vŕšili kamene, tak ako ich jeden po druhom vŕšili aj deti Jakoba na hrobe ich matky Ráchel. Takéto návršia z kamenia potom slúžili na jasnú identifikáciu hrobov, čo bolo dôležité pre kohenov, v súvislosti s dodržiavaním rituálnej čistoty. Kamienky na hroboch po druhej svetovej vojne slúžili aj na zmapovanie počtu ľudí z rodiny, ktorí prežili (podľa počtu kamienkov).

Zdroj: Kehila Žilina: www.kehilazilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 823

[0] Komentárov

Pridať komentár