Židovské pamiatky v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/20

Židovské pamiatky v Žiline

premietanie (slideshow)
Židovské pamiatky v Žiline

Židovské pamiatky v Žiline – זיכרונות יהודיים בז'ילינה
Jewish memories in Zilina


1, Malá ortodoxná synagóga na Dlabačovej ulici. V nej sa nachádza expozícia Múzea židovskej kultúry. Vystavené exponáty tvoria sakrálne predmety, ktoré sú majetkom Židovskej náboženskej obce v Žiline. Synagóga sa v súčasnosti využíva aj na duchovné účely.
2, Neologická synagóga na Hurbanovej ulici. Synagógu naprojektoval významný európsky architekt prof. dr. Peter Behrens z Berlína. Patrí k jedinečným stavebným pamiatkam z celoslovenského hľadiska. Dnes slúži kultúrnym účelom. Na synagóge je umiestená pamätná tabuľa.
3, Židovský cintorín a ceremoniálna hala na Jesenského ulici. Najlepšie upravený cintorín na Slovensku. Je upravený, čistý a plný zelene.
4, Pamätník obetiam holokaustu v ceremoniálnej hale na Jesenského ulici, ktorý bol postavený podľa plánu architekta Jozefa Zweigenthala (1885 – ?). Je vyrobený z čiernej žuly a mená obetí sú vyryté na bielych mramorových tabuliach okolo stien.
5, Pamätník obetiam holokaustu "Cesta bez návratu" na Závodskej ceste. Bol postavený na mieste zberného tábora Židov do koncentračných táborov. Autormi pamätníka sú Jacob Enyedi a Arieh Klein (*1927) z Izraela.
6, Pamätná tabuľa venovaná Rádu sestier sv. Vincenta za záchranu niekoľkých židovských detí počas holokaustu. Tabuľa sa nachádza pri Kostole Obrátenia sv. Pavla na Mariánskom námestí.
7, Židovská ľudová škola a pamätná tabuľa venovaná žiakom židovskej ľudovej školy, ktorí zahynuli počas holokaustu.
8, Telocvičňa MAKABI – Židovská telocvičná a športová jednota MAKABI v Žiline. Dnes sa v objekte nachádza bábkové divadlo.
9, Ceremoniálna hala s Pamätníkom obetí holokaustu a menným zoznamom obetí.
10, Budova bývalého starobinca Židovskej náboženskej obce Žilina, kde utečenci z Osvienčima Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler napísali svetoznámu správu nazývanú "Vrbova a Wetzlerova správa" o hrôzach v Osvienčime.

Jewish memories in Zilina
1. The Orthodox Synagogue on Dlabac Street. Inside there are exhibitions from the Museum of Jewish Culture. The exhibits are sacred objects that are the property of the Jewish communities of Zilina. The Synagogue is also used for spiritual purposes.
2. The Great Neolog Synagogue on Hurban Street. The Great Neolog Synagogue was planed by the Berliner architect Peter Brehens. It is a unique architctural monument in Slovakia, and is used for cultural purposes at this time. There is a memorial plaque on the Synagogue.
3. The Jewish Cemetary and the Ceremonial Hall on Jesensky Street. The cemetary is clean, tidy and full of greener.
4. A Holocaust Victims' Memorial in the Ceremonial Hall on Jesensky Street was built according to the plans of the architect Jozef Zweigenthal (1885 – ?). It is made of black granite. The names of the victims are carved onto a while marble sheet on the walls.
5. "Road of No Return" Memorial for Holocaust Victims on Zavodská Street. It was built on a site where Jewish people were collected before being sent to a concentration camp. The authors of the monument are Jacob Enyedi and Arieh Klein (*1927).
6. The Memorial Plaque devoted to the Merciful Nuns of the St Vincent Order for saving the lives of nine Jewish children during the Holocaust. The Memorial Plaque is near the Jesuits' Church of St Paul on Main Square.Kategórie
Publikované
Rozmery 822*600
Návštev 1841

[0] Komentárov

Pridať komentár