Žilinská univerzita — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

49/61

Žilinská univerzita

premietanie (slideshow)
Žilinská univerzita

Žilinská univerzita v Žiline

Výčbové pavilóny Žilinskej univerzity
(Foto: 8. 5. 2012)

Profil univerzity: Doprava (cestná, železničná, vodná, letecká), dopravné a poštové služby, dopravné cesty, dopravné a pozemné staviteľstvo, elektrotechnika, telekomunikácie, informatika, informačné a komunikačné technológie, manažment a marketing, strojárstvo, stavebníctvo, krízový a bezpečnostný manažment, občianska bezpečnosť, požiarna ochrana, súdne inžinierstvo, aplikovaná matematika, učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, knižnično-informačná veda, sociálna pedagogika, vysokohorská biológia.

Vedecké a odborné zameranie: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Strojnícka fakulta, Elektrotechnická fakulta, Stavebná fakulta, Fakulta riadenia a informatiky, Fakulta špeciálneho inžinierstva, Fakulta prírodných vied;
Ústav súdneho inžinierstva, Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Ústav dopravy – CETRA.

Text prevzatý z web. stránky Žilinskej univerzity: www.uniza.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1409

[0] Komentárov

Pridať komentár