Evanjelický kostol v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

5/7

Evanjelický kostol v Žiline

premietanie (slideshow)
Evanjelický kostol v Žiline

Evanjelický kostol v Žiline – Evangelical church in Zilina

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Žilina
(Foto: 10. 6. 2006)

Evanjelický kostol na Ul. Martina Rázusa bol postavený v rokoch 1935 – 1936. Stavbu jediného evanjelického kostola v Žiline projektoval nestor slovenských architektov Michal Milan Harminc. Na budove fary je pamätná tabuľa pripomínajúca život evanjelického biskupa Fedora Ruppeldta (1886 – 1979), ktorý pôsobil v Žiline a vo vnútri kostola je pamätná tabuľa venovaná 350. výročiu zasadnutia Žilinskej synody. Kostol je národnou kultúrnou pamiatkou.

Pre žilinský cirkevný zbor zvlášť požehnaným bolo pôsobenie farára Fedora Ruppeldta v rokoch 1921 – 1952. Posledných päť rokov bol i biskupom. Jeho zdarná práca bola výnimočne dôležitá pre budovanie zboru. Bol postavený nový kostol v rokoch 1935 – 1936 a fara v rokoch 1938 – 1939.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 1758

[0] Komentárov

Pridať komentár