Skupina Cirkvi bratskej v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/12

Skupina Cirkvi bratskej v Žiline

premietanie (slideshow)
Skupina Cirkvi bratskej v Žiline

Mládežnícka chválospevna skupina Cirkvi bratskej v Žiline

Ekumenické modlitby za mesto Žilina 2012
(Foto: 2. 6. 2012)

Ekumenické modlitby za mesto Žilina sa konali 2. júna 2012 v rámci Staromestských slávností na Mariánskom námestí od 14. do 15.45 hod. Ďakovné modlitby za mesto Žilina zorganizovala Žilinská Ekumenická rada cirkví (EKUZA), ktorá združuje šesť kresťanských cirkví a Židovskú náboženskú obec Žilima. Program ekumenických modlitieb po celý čas sprevádzala mládežnícka chválospevná skupina Cirkvi bratskej v Žiline. V tomto roku moderoval program PaedDr. ThLic. Emil Turiak, dekan Gréckokatolíckej cirkvi v Žiline a Tatiana Mižičková, tajomníčka Ekumenického spoločenstva v Žiline. Modlitieb sa zúčastnili: dominikánsky kňaz Patrik Vnučko, Rímskokatolícka cirkev, Mgr. J. Cuper, farár Pravoslávnej cirkvi, Ján Kramár z Cirkvi bratskej, Marián Kaňuch, zborový farár Evanjelickej cirkvi a.v. a Daniel Komora z Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Predstavitelia ekumenického spoločenstva cirkví, ktoré pôsobia v Žiline sa na Mariánskom námestí modlili nielen za Žilinu, ale aj jej obyvateľov, pokoj a porozumenie medzi nimi, za rodiny, učiteľov, vychovávateľov, študentov a predstaviteľov mesta. K nebu sa niesli modlitby i v staroslovenčine z úst pravoslávneho kňaza. Na záver zaznela spoločná modlitba "Otče náš" a požehnanie mestu a obyvateľom od zástupcov kresťanských cirkví. Ekumenické modlitby ukončili duchovné piesne mládežníckej chválospevnej skupiny Cirkvi bratskej v Žiline.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 525

[0] Komentárov

Pridať komentár