Katedrálny chrám v Prešove — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/4

Katedrálny chrám v Prešove

premietanie (slideshow)
Katedrálny chrám v Prešove

Pravoslávna cirkevná obec Žilina

Pravoslávny katedrálny chrám sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove

Vďaka Bohu a pochopeniu magistrátu mesta Žiliny, ale najmä pomoci bývalého primátora Jána Slotu a iných ľudí dobrej vôle, sme mohli zriadiť Pravoslávnu cirkevnú obec Žilina. Eparchiálna rada pravoslávnej cirkvi v Prešove zriadila Pravoslávnu cirkevnú obec Žilina, s Pravoslávnym farským úradom Žilina. Za správcu farnosti a úradu ustanovila duchovnú prot. Mgr. O. Juraja Cupera.
Chceme s pomocou Božou a s pomocou a pochopením ľudí dobrej vôle, aj bratov, Rímskokatolíckej cirkvi, ktorí nám otvárajú svoju bratskú náruč a prijímajú nás do svojich bohoslužobných priestorov kaplnky sv. Kríža, v nemocnici s poliklinikou, aby sme vykonávali sv. bohoslužby, a tak mohli rozbehnúť bohoslužobný život. Túto pomoc radi prijímame, chceme zistiť, koľko tu máme aktívnych našich veriacich a či bude treba pripravovať osamostatnenie a výstavbu pravoslávneho chrámu v Žiline, aby farnosť mala výhľad do budúcnosti a mohla slúžiť svojmu účelu.
Prosíme pravoslávnych veriacich, ktorí sa pri sčítaní ľudu prihlásili k Pravoslávnej cirkvi, ale aj tých, ktorí sa neprihlásili, aby sa ohlásili na kontaktnej adrese u správcu farnosti J. Cupera a pomohli nám organizačne rozbehnúť pastoračnú činnosť vo farnosti Žilina.
Za vašu pomoc ďakujeme a tešíme sa na vašu aktívnu i modlitebnú účasť.
J. Cuper, správca pravoslávnej farnosti Žilina, sídlisko Hájik.

Správca farnosti Mgr. Juraj Cuper, Ul. Korzo, bl. H7, Hájik.
Tel.: 0903 612 062.

Pravoslávna cirkev na Slovensku: www.orthodox.sk
Fotografia Chrámu prevzatá zo stránky: http://sk.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%A1ovKategórie
Publikované
Rozmery 454*600
Návštev 6118

[1] Komentárov

Radoslav - Štvrtok 26 Jún 2014 12:31

Slava Isusu Christu!Chcem sa spýtať Juraja Cupera či náhodou si nebýval v Humennom.
Pridať komentár