Cirkev advent. siedmeho dňa — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/4

Cirkev advent. siedmeho dňa

premietanie (slideshow)
Cirkev advent. siedmeho dňa

Cirkev adventistov siedmeho dňa, zbor Žilina

Seventh-day Adventist Church in Zilina
(Foto: 10. 10. 2005)

Adventisti siedmeho dňa, Škultétyho 7, 010 01 Žilina.
Kazateľ: Daniel Komora, e-mail: trulik@stonline.sk, web: www.casd.sk.

Bohoslužby a stretnutia: Piatok 18:00 h – Stretnutie mládeže, štúdium Biblie, Sobota 9:30 – 10:30 Sobotná škola, 11:00 – 11:45 Bohoslužba, 13:00 – 14:30 odpoludňajší program.

História: Začiatok Cirkvi adventistov na Slovensku siaha do minulého storočia príchodom viacerých evanjelistov z Nemecka a Rakúska. V roku 1903 boli v Bratislave pokrstení prví deviati členovia a založili skupinu. V roku 1911 vznikol z tejto skupiny zbor s 18 členmi. Druhý zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa vznikol v Košiciach v roku 1912. Po skončení I. svetovej vojny a vzniku Československa sa v roku 1919 vytvorila samostatná Československá únia Cirkvi adventistov. Okrem Českého a Moravskosliezskeho združenia sem patrilo aj Slovenské misijné pole so 148 členmi a 4 zbormi. V roku 1935 mala Československá únia Cirkvi adventistov 3546 členov. Rok 1938 priniesol do života cirkvi veľký zlom. "Mníchovskou dohodou" stratilo Slovenské misijné pole viac ako 250 členov, niekoľkých kazateľov a 9 zborov. Po vytvorení prvej Slovenskej republiky štátu v roku 1939 bola činnosť cirkvi úradne zastavená. Po II. svetovej vojne, v roku 1948, vzniklo Slovenské združenie. V roku 1952 bola opäť úradne pozastavená činnosť cirkvi. Majetok cirkvi bol násilne vzatý a niektorí kazatelia boli uväznení. V roku 1956 bola činnosť cirkvi čiastočne obnovená a uväznení kazatelia boli prepustení. Slovenské združenie bolo znovu zriadené až v roku 1968 a majetok cirkvi bol úplne vrátený až po roku 1989. Dnes má Slovenské združenie Cirkvi adventistov viac ako 2 000 členov a takmer 50 zborov. Jeden zbor je aj v Žiline, ktorý má asi 45 členov.Kategórie
Publikované
Rozmery 792*600
Návštev 3536

[0] Komentárov

Pridať komentár