Neologická synagóga Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

48/96

Neologická synagóga Žilina

premietanie (slideshow)
Neologická synagóga Žilina

Pamätná tabuľa na neologickej synagóge v Žiline

(Foto: 20. 3. 2010)

Tabuľu na priečelí neologickej synagógy v slovenskom a anglickom jazyku odhalil dňa 30. júna 1996 prednosta Okresného úradu v Žiline Miloš Kontra. Jej text:

Budova synagógy bola postavená podľa návrhu svetoznámeho architekta Petra Brehemsa v rokoch 1933 - 1934 na mieste pôvodnej synagógy z roku 1881. Svojmu účelu slúžila len krátko, do nástupu fašizmu. II. svetová vojna tragicky poznamenala život slovenských židov. Na jej začiatku z 19 000 obyvateľov Žiliny bolo 3.600 židov. Po skončení sa domov vrátilo len 600. Budova sa po vojne využívala na kultúrne a školské účely mesta a vysokej školy. Židovská náboženská obec Žilina 1934 – 1996.

This Synagogue was built by the world famous architect, Peter Behrens in 1933-1934, on the same site as the original synagogue built in 1881. It served as a Place of Jewish worship until the arrival of World Wal II. Tragicaly affected the lives of the Slovak Jews at the time 3 600 Jewish people helped to make up the 19.000 population of Žilina. After the war only 600 Jewish survivers returned. Since the end of war, the building has been used for cultural and educational purposes by the city and as a technical college. Jewish congregation of Žilina 1934 - 1996.Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 937

[0] Komentárov

Pridať komentár