Žilinská synoda 1620 — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

71/96

Žilinská synoda 1620

premietanie (slideshow)
Žilinská synoda 1620

Pamätná tabuľa venovaná 350. výročiu Žilinskej synody

Evanjelický kostol v Žiline – Evangelical church in Žilina
(Foto: 27. 3. 2010)

Vo vnútri evanjelického kostola postaveného podľa projektov významného slovenského architekta Harminca na Rázusovej ulici v Žiline, nachádza sa pamätná tabuľa venovaná 350. výročiu Žilinskej synody. Táto významná pamätná tabuľa je takmer ukrytá pred zrakmi verejnosti, lebo bola odhalená v časoch komunistického útlaku v roku 1960. Text na tabuli je nasledovný:

"Pri 350. výročí Žilinskej synody zasadajúcej v dňoch 28. – 30. marca 1610 v Žiline
terajšom rím. kat. farskom kostole pod predsedníctvom vzácneho evanjelického muža
palatína Juraja Thurzu, ktorá dala pevné zriadenie našej ev. cirkvi a.v. cirkvi na ktorej boli
vyvolení prví traja slovenskí ev. a.v. superintendenti – biskupi, Eliáš Láni, ev, farár v Bytči,
Samuel Melík, ev. farár v Brezne, Izák Abrahamides ev. farár v Bojniciach. S vďačnou úctou
dala zhotoviť Ev. a.v. generálna cirkev Turčiansky seniorát a Ev. a.v. cirkevný sbor v Žiline.
V marci 1960."


Ústrednou postavou Žilinskej synody bol palatín Juraj Turzo, ktorý sa narodil na Lietavskom hrade. V dňoch 28. – 30. marca 1610 zvolal do farského kostola Žilinskú synodu počas ktorej synodáli prijali prvé synodálne zákony Evanjelickej cirkvi a zvolili jej prvých superintendentov (biskupov). Prvými biskupmi sa stali Eliáš Láni, Samuel Melík a Izák Abrahamides. Autormi prvých 16 zákonov a superintendentskej prísahy boli Eliáš Láni, Alexander Socovinus a zo svetských stavov Jaroslav Zmeškal a Juraj Lehotský. Bol položený organizačný základ a cirkevná správa evanjelickej cirkvi na Slovensku. Došlo i k právnemu osamostatneniu evanjelikov od katolíckej cirkvi. Jej závery v administratívno-správnej oblasti, ktoré sa dotýkali desiatich stolíc Horného Uhorska.Kategórie
Publikované
Rozmery 449*600
Návštev 1466

[0] Komentárov