Žilinská dohoda 1938 — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

46/96

Žilinská dohoda 1938

premietanie (slideshow)
Žilinská dohoda 1938

Pamätná tabuľa venovaná vyhláseniu autonómie Slovenska

Ul. J. M. Hurbana
(Foto: 27. 8. 2005)

Pamätná tabuľa je umiestená na budove Katolíckeho domu na Hurbanovej ulici. Významnou udalosťou slovenskej histórie bolo rokovanie siedmich politických strán 6. októbra 1938 v Katolíckom dome v Žiline, ktorej výsledkom bolo prijatie Žilinskej dohody. Na základe tejto dohody potom Národné zhromaždenie dňa 20. októbra 1938 prijalo zákon o autonómii Slovenskej krajiny. Z balkóna Katolíckeho domu oznámil Dr. Jozef Tiso. Táto udalosť, ktorú pripomína tabuľa na budove, bola dôležitým historickým medzníkom v boji za zvrchovanosť a samostatnosť Slovenska.

Žilinská dohoda podpísaná 6. októbra 1938 v Katolíckom dome v Žiline bola deklaráciou autonómie Slovenska v rámci druhej česko-slovenskej republiky. Dohodu podpísali predstavitelia HSĽS a prevažnej väčšiny ostatných slovenských strán (s výnimkou sociálnych demokratov a komunistov).
Napriek tomu, že HSĽS nemala vo svojom programe samostatnosť Slovenska, usilovala sa o autonómiu; po Mníchovskej dohode z 30. septembra 1938 bola pozícia Prahy voči požiadavkám HSĽS značne oslabená. Žilinskej dohode predchádzalo prijatie Mníchovského diktátu čs. vládou (1. októbra) a následná abdikácia prezidenta Edvarda Beneša (5. októbra).
Ešte 6. októbra pražská vláda vymenovala Jozefa Tisa za ministra pre správu Slovenska a 7. októbra vymenovala ďalších štyroch slovenských ministrov (M. Černák - školstvo, F. Ďurčanský - spravodlivosť, J. Lichner - doprava, P. Teplanský - financie, Tiso mal tiež na starosti vnútro). Vláda sa ujala moci 9. októbra. Táto vláda vykonávala svoju funkciu až do 20. januára 1939, kedy prezident Emil Hácha vymenoval novú, šesťčlennú slovenskú vládu. Deklaráciu podpísanú v Žiline formálne ratihabovalo Národné zhromaždenie Republiky Česko-slovenskej ústavným zákonom 299/1938 z 22. novembra 1938 ako Zákon o autonómii Slovenskej krajiny.

(Text prevzatý z web. stránky Wikipédia, slobodná encyklopédia: www.sk.wikipedia.org. )


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 1782

[0] Komentárov

Pridať komentár