Červený kríž Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

26/96

Červený kríž Žilina

premietanie (slideshow)
Červený kríž Žilina

Tabuľa na budove Slovenského Červeného kríža v Žiline

Moyzesova ulica v Žiline
(Foto: 26. 3. 2007)

"Tento sociálno-zdravotný dom bol vystavaný Spolkom čsl. Červeného kríža v Žiline
za účinnej pomoci Dr. Alice Masarykovej predsedkyne Spoločnosti čsl. Červeného kríža,
Dr Antona Tůmu, šéfa ministerstva sociálnej pečlivosti, Dr Aloiza Cirpsa,
riaditeľa čsl. Červeného kríža pre Slovensko,
Župy považskej jej župana Jozefa Országha,
mesta Žiliny za starostovania Tomáša Ružičku opáta,
keď bol predsedom spolku Andrej Bacher, podpredsedom Július Rozsa,
tajomníkom Rudolf Klimen, zapisovateľom Rudolf Franců."


Československý Červený kríž bol založený 1. februára 1919 a jeho prvou predsedníčkou sa stala Dr. Alica Masaryková, dcéra prvého čsl. prezidenta T. G. Masaryka. Počas prvej Slovenskej republiky pokračoval vo svojej činnosti ako Slovenský Červený kríž. Po druhej svetovej vojne od roku 1948 pracoval pod názvom Československý Červený kríž a po vzniku samostatnej Slovenskej republiky od roku 1993 opäť pod názvom Slovenský Červený kríž. Je členom Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina, Moyzesova 38, 010 01 Žilina.
Tel.: 041/723 32 25, mob.: 0903 558 930, fax: 041/723 46 44, web: www.redcross.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1477

[0] Komentárov

Pridať komentár