Žilinská mestská pečať — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

19/21

Žilinská mestská pečať

premietanie (slideshow)
Žilinská mestská pečať

Najstaršia žilinská mestská pečať, typ A

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule „Richtári, starostovia a primátori mesta Žilina“
(Foto: 23. 4. 2012)

Najstaršou mestskou pečaťou pečatili úradné dokumenty žilinský richtár, konzuli a súdni prísediaci nepochybne už od konca 13. storočia. Kovové ručne tepané typárium s priemerom 6 cm sa otláčalo do prírodného tmavohnedého vosku. Pečatné pole vypĺňa ranogotický štít s dvojramenným krížom, ktorý bol pravdepodobne odvodený z erbu Arpádovcov. To dokazuje, že Žilina bola mestom už pred vyhynutím toho panovníckeho rodu v roku 1301. V horných rohoch štítu sa nachádzajú dve šesťcípe hviezdy. Zvyšok poľa je vyplnený rastlinnými motívmi. V kruhopise sa uvádza nápis „SIGILLUM CIVIUM DE ZILINA“ – „Pečať mešťanov Žiliny“. Písmeno Z je omylom vyryté zrkadlovo. Použitie pečate poznáme z listiny z roku 1379, ktorým mesto Žilina žiada Krupinu o zaslanie kópie ich mestského práva po tom, čo kráľ Ľudovít I. Veľký zakázal Žilinčanom používať tešínske mestské právo. Žilinčania sa rozhodli prijať mestské právo, ktoré používalo mesto Krupina. Ďalej bola použitá v roku 1385, v listine, kde mesto Žilina žiada Krupinu o riešenie súdneho odvolania v spore medzi dvoma mešťanmi Štanclovou a Divínskym. Krupina sa totiž spolu s prijatím jej práva stala aj odvolacím mestom – vyššou súdnou inštanciou pre Žilinu. Najstarším pečatidlom sa pečatilo do začiatku 15. storočia.

Použitá literatúra: RÁBIK, V.: Vývoj pečate mesta Žiliny do roku 1848. In: Žilina v slovenských dejinách, Žilina: Knižné centrum, 2002, s. 51 – 59.

Viac o najstaršej žilinskej mestskej pečati si prečítajte od autora Jozefa Moravčíka v Žilinskom večerníku po kliknutí na odkaz Žilinská mestská pečať .


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 811

[0] Komentárov

Pridať komentár