Kríž na Bôriku — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

23/24

Kríž na Bôriku

premietanie (slideshow)
Kríž na Bôriku

Kríž na Bôriku

Lesopark Bôrik
(Foto: 20. 4. 2012)

V tieni stromov je kríž pri starej historickej ceste do Rosiny a Višňového v Bôrickom lesoparku.

V mestskej časti Bôrik nebol v minulosti postavený kostol a ani väčšia kaplnka. Nachádza sa tu len jedna prícestná kaplnka (na fotografii) a jeden drevený kríž. Mestská časť Bôrik patrí pod dve farnosti – Rímskokatolícka cirkev Farnosť Žilina-Saleziáni a Rímskokatolícka cirkev Farnosť Žilina-Solinky.

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Žilina-Saleziáni (Hliny V a Hliny VII, Bánová): Alexandra Rudnaya, Andreja Lemeša, Antona Petrovského, B. Martinského, Bánovská cesta, Benku, Bláhova, Čulenova, Do Stošky, Družstevná, Festivalová, Gabajova, Gabriela Povalu, Hečkova, Hlinská, Hôrecká cesta, (nepár. čísla), Jabloňová, Jána Čajdu, Jána Kovalíka, Jarná, Jedľová, Juraja Papánka, Juraja Sklenára, Kraskova, K cintorínu, Lesná, Majochova, Malinová, Mesačná, Mikuláša Dohnányho, Mila Urbana, Námestie sv. J. Bosca, Němcovej, Nešporova, Nezvalova, Orlík, Oslobodenia, Osvety, Poľná, (párne čísla), Rajecká, (časť Hliny VII), Riečna, Ružová, Saleziánska, Severná, Stavbárska, Vavrinca Ottmayera, Vendelína Javorku, Záhradnícka, Žitná.

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Žilina-Solinky (Sídlisko Solinky, Hliny VI, Bôrik, Tamborského prielohy, Priemyselná zóna Kamenná ul.): Andreja Žarnova, Bajzova, Bezručova, Borová, Bôrická cesta, Bytčická, Centrálna, Dubová, Gabčíkova, J. Tombora, Janka Silana, Jaseňová, Javorová, Kamenná, Koceľova, Kopanice, Kvetná, Ladiverova, Limbová, Lipová, M. Šinského, Mojmírova, Na Malý Diel, Obvodová, Oravská, Osiková, Ovsená, Platanová, Pod hájom, Pod Hliniskom, Poľná (nepár. čísla), Pribinova, Prielohy, Rastislavova, Rudolfa Dilonga, Smreková, Svätoplukova, Štrková, Tulipánová, Zábrehy, Zadné Dielce.Kategórie
Publikované
Rozmery 449*600
Návštev 958

[0] Komentárov

Pridať komentár