Ulica Na Veľký Diel — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

38/53

Ulica Na Veľký Diel

premietanie (slideshow)
Ulica Na Veľký Diel

Trolejbusová trať na ulici Na Veľký Diel

Trolejbus Škoda 14 Tr ev. č. 220 linka č. 7
(Foto: 8. 10. 2010)

Trolejbus Škoda 14 Tr ev. č. 220 prechádza na linke č. 7 po ulici Na Veľký Diel smerom na sídlisko Solinky a Hájik. V septembri 2010 bol trolejbus vymaľovaný žiakmi základných škôl počas dňa otvorených dverí 19. 9. 2010. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., je spolu s mestom Žilina a Žilinskou univerzitou, partnerom v európskom projekte Benefit, v rámci ktorého bola vypísaná výtvarná súťaž pre žiakov základných škôl na tému: "Mestská hromadná doprava mojich snov alebo ako by som sa chcel voziť do školy". Víťazi boli ocenení dňa 2. 3. 2010 na MsÚ v Žiline, kde boli aj víťazné práce vystavené. Takto pomaľovaný trolejbus premáva na pravidelných linkách MHD v Žiline propaguje hromadnú dopravu ako environmentálne prijateľnú alternatívu cestovania v meste.

Ulica Na Veľký Diel (bývalé ulice Veľký Diel a Pod hájom) je dôležitá mestská komunikácia, ktorá slúži na rýchle a krátke prepojenie žilinských sídlisk Solinky a Vlčince. Novú komunikáciu Pod hájom vybudovalo mesto Žilina z vlastných prostriedkov za viac ako 100 mil. Sk (3 320 tis. €), vrátane trolejbusovej trate. Trolejbusová trať medzi sídliskami bola slávnostne otvorená primátorom Žiliny Ing. Jánom Slotom dňa 6. 7. 2004. Nový úsek trate bol vybudovaný od obratiska Jaseňová, pokračoval Obvodovou ulicou, Pod hájom, Veľký diel až k obratisku trolejbusov Fatranská na sídlisku Vlčince. Tu sa pripojil na jestvujúcu trolejbusovú sieť. Súčasťou stavby bola aj úprava obratiska trolejbusov Fatranská a Jaseňová. Na novej trati pribudli nové trolejbusové zastávky Pod hájom a Žilinská univerzita. Okrem mnohých výhod aj Žilinská univerzita získala cez trolejbusovú trať priame spojenie s centrom a železničnou a autobusovou stanicou. Popri komunikácii sa okolo ulice Pod hájom vybudoval chodník pre chodcov a cyklistov.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 713

[0] Komentárov

Pridať komentár