Ulica Na Veľký Diel — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

36/53

Ulica Na Veľký Diel

premietanie (slideshow)
Ulica Na Veľký Diel

Trolejbusová trať na ulici Na Veľký Diel

Trolejbus Škoda 15 Tr ev. č. 226
(Foto: 8. 10. 2010)

Trolejbus Škoda 15 Tr ev. č. 226 manipulačne prechádza po Ul. Na Veľký Diel smerom do depa na Kvačalovej.

Ulica Na Veľký Diel (bývalé ulice Veľký Diel a Pod hájom) je dôležitá mestská komunikácia, ktorá slúži na rýchle a krátke prepojenie žilinských sídlisk Solinky a Vlčince. Novú komunikáciu Pod hájom vybudovalo mesto Žilina z vlastných prostriedkov za viac ako 100 mil. Sk (3 320 tis. €), vrátane trolejbusovej trate. Trolejbusová trať medzi sídliskami bola slávnostne otvorená primátorom Žiliny Ing. Jánom Slotom dňa 6. 7. 2004. Nový úsek trate bol vybudovaný od obratiska Jaseňová, pokračoval Obvodovou ulicou, Pod hájom, Veľký diel až k obratisku trolejbusov Fatranská na sídlisku Vlčince. Tu sa pripojil na jestvujúcu trolejbusovú sieť. Súčasťou stavby bola aj úprava obratiska trolejbusov Fatranská a Jaseňová. Na novej trati pribudli nové trolejbusové zastávky Pod hájom a Žilinská univerzita. Okrem mnohých výhod aj Žilinská univerzita získala cez trolejbusovú trať priame spojenie s centrom a železničnou a autobusovou stanicou. Popri komunikácii sa okolo ulice Pod hájom vybudoval chodník pre chodcov a cyklistov.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 709

[0] Komentárov

Pridať komentár