Farský kostol Martin-Sever — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

6/9

Farský kostol Martin-Sever

premietanie (slideshow)
Farský kostol Martin-Sever

Farský kostol Sedembolestnej Panny Márie

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Martin-Sever
(Foto: 16. 3. 2012)

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Martin-Sever, Jilemnického 59, 036 01 Martin.
Farský úrad tel.: 043/428 76 86; 0949 647 564, fax: 043/428 74 45, e-mail: mt.sever@fara.sk, web: www.fara.sk/mtsever.

Chrám Sedembolestnej Panny Márie sa začal stavať po páde totality na Slovensku v roku 1990. Základný kameň bol požehnaný Sv. Otcom Jánom Pavlom II. pri jeho prvej návšteve Slovenska 22. apríla 1990 v Bratislave. Slávnostná posviacka kostola sa uskutočnila 15. mája 1994. Svätiteľom bol banskobystrický sídelný biskup Mons. Rudolf Baláž, keďže v tých časoch Martin patril do banskobystrickej diecézy. Kostol je postavený v tvare elipsy. Je veľmi priestranný (1288 m2), patrí medzi najväčšie chrámy v Žilinskej diecéze. Miest na sedenie je asi 700. Charakteristické je, že z každého miesta v chráme (vrátane chóru) dobre vidno na bohoslužobný priestor. Na čelnej stene sú umiestnené okná v tvare veľkého kríža. Pod krížom sa nachádza drevená socha piety – Panny Márie s mŕtvym telom Pána Ježiša v náručí. Takisto na streche sú svetlíky usporiadané do tvaru kríža. V prednej časti kostola vľavo sa nachádza sakristia a vpravo miestnosť pre matky s deťmi. V zadnej časti sú po oboch stranách priestranné spovedné miestnosti. Pod chórom na bočných stenách je umiestnená krížová cesta, ktorú farnosti venoval akademický maliar Ladislav Záborský. Vzhľadom na veľkosť a náročnosť pri realizácii stavebnej, technickej a umeleckej stránky chrám nie je doteraz dokončený. V budúcnosti sa plánuje nové liturgické zariadenie (súčasné je len provizórne), umelecké stvárnenie a snáď aj píšťalový organ. (Text prevzatý z web. stránky Farnosti Martin-Sever www.fara.sk/mtsever.)Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1051

[0] Komentárov

Pridať komentár