Diecézna charita Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/2

Diecézna charita Žilina

premietanie (slideshow)
Diecézna charita  Žilina

Diecézna charita Žilina

(Foto: 11. 6. 2011)

Diecézna charita Žilina, Predmestská 12, 010 01 Žilina.
Tel.: +421 41 723 12 34, fax.: +421 41 723 12 34, e-mail: charitaza@gmail.com, web: www.dcza.sk/charita.

Za účelom napĺňania charitatívneho poslania rímskokatolíckej cirkvi v Žilinskej diecéze zriadil žilinský biskup Mons. Tomáš Galis 20. októbra 2008 Diecéznu charitu Žilina. V našej diecéze slúžime starým, chorým, osamelým, deťom, ľuďom bez domova, ktorí telesne alebo duševne trpia alebo žijú v nespravodlivých pomeroch. Našou službou sa snažíme zmierniť ich núdzu, sprevádzať ich v ťažkých životných situáciach. Dúfame, že im kvalitnou a obetavou prácou pomôžeme nájsť riešenie ich problémov. A napokon, že im dokážeme odovzdať posolstvo o milosrdnej Božej láske, ktorá je prameňom nášho snaženia. (Text prevzatý z web. stránky www.dcza.sk/charita.)Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 1180

[0] Komentárov

Pridať komentár