Spojená škola v Bytčici — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/3

Spojená škola v Bytčici

premietanie (slideshow)
Spojená škola v Bytčici

Spojená škola v Žiline

Mestská časť Bytčica
(Foto: 24. 6. 2008)

Spojená škola s organizačnými zložkami: Združená stredná škola odievania a služieb a Učilište textilné a odevné
Spojená škola, Hlavná č. 2, 010 09 Žilina. Tel.: 041 / 50 06 422,
041 / 50 06 423, 041 / 50 06 424, fax: 041 / 50 06 423, e-mail: zssos@sousza.edu.sk, web: www.zssosza.edupage.org

História školy: Už v roku 1886 bola v Žiline zriadená Obecná učňovská škola. V roku 1969 vzniklo Stredné odborné učilište a od roku 1986 bol zmenený názov školy na Stredné odborné učilište služieb. V roku 1992 bola založená Stredná priemyselná škola odevná a v roku 2002 vznikla Združená stredná škola odievania a služieb po zlúčení SOU služieb so SPŠ odevnou. V roku 2003 bolo zlúčenie školy s SOU textilným a odevným a od roku 2007 má názov Spojená škola v Žiline.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 762

[0] Komentárov

Pridať komentár