Trolejbusové depo DPMŽ — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

12/41

Trolejbusové depo DPMŽ

premietanie (slideshow)
Trolejbusové depo DPMŽ

Trolejbusové depo DPMŽ

Parkovacia plocha pre trolejbusy
(Foto: 20. 9. 2009)

Trolejbusové depo DPMŽ na Kvačalovej ulici. DPMŽ má trolejbusy od jedného výrobcu značky Škoda 14Tr (krátke) a 15Tr (kĺbové).

Po dlhých rokoch zanedbávania sa kvalita mestskej hromadnej dopravy v Žiline zvýšila nákupom desiatich nových trolejbusov, ktoré boli slávnostne uvedené do prevádzky vo štvrtok 20. decembra 2012. Mesto Žilina pod vedením primátora Ing. Igora Chomu týmto obnovilo a posilnilo vozidlový park Dopravného podniku mesta Žiliny s. r. o. Nové trolejbusy boli vyrobené v spoločnosti Škoda Electric a. s. v Plzni. Sedem trolejbusov bolo typu ŠKODA 31 Tr SOR (kĺbové/dlhé) a tri trolejbusy typu ŠKODA 30 Tr SOR (krátke).

V priebehu mesiaca december 2013 bolo do žilinského depa trolejbusov dodaných ďalších päť trolejbusov. Ide o 4 kusy celonízkopodlahových trolejbusov ŠKODA 30Tr dĺžky 12 metrov a 1 kus trolejbusu ŠKODA 31Tr dĺžky 18 m. Cena týchto vozidiel bola približne 2 mil. 70 tis. €. Oba typy sú už cestujúcim v Žiline dobre známe, pretože v roku 2012 Dopravný podnik spustil do prevádzky po dlhých 10-tich rokoch 10 kusov nových nízkopodlahových trolejbusov. Tieto vozidlá jazdia na trolejbusových linkách už od 20. decembra 2012.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 758

[0] Komentárov

Pridať komentár