Obvodová ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

7/8

Obvodová ulica

premietanie (slideshow)
Obvodová ulica

Obvodová ulica v Žiline

Mestská časť Solinky
(Foto: 26. 8. 2011)

Obvodová ulica sa nachádza južne od historického centra pri sídlisku Solinky. Je ohraničená ulicami Hlinskou a Centrálnou. Jej začiatok je pri kruhovej križovatke na sídlisku Hliny, prechádza okolo sídliska Solinky tvare podkovy a pripája sa na ulicu Centrálnu. Ulica vznikla s výstavbou sídliska Solinky, ktorému tvorí hlavnú komunikačnú tepnu. Po ľavej strane od Hlinskej ulice sú postavené obchodné domy LIDL a TESCO a za križovatkou s Centrálnou ulicou už nasledujú panelové bytové domy sídliska Solinky. Po pravej strane ulice od sídlska Solinky sú postavené obchodné a nákupné centrá (METRO, MAX, TPD Euronics, DAZA, Forstinger, Peugot a ďalšie). Mnohé však majú popisné čísla iných ulíc. Po ulici premávajú významné linky MHD, ktoré spájajú sídlisko s centrom a ostatnými žilinskými sídliskami. Takmer po celom úseku ulice je vybudovaná trolejbusová doprava. Prvé trolejbusy začali na sídlisko premávať 1. 7. 1996, kedy bola vybudovaná trolejbusová trať od centrálneho okruhu (križovatka Komenského a Veľká okružná) cez Hliny na Solinky po obratisko Jaseňová. Od 4. 3. 1998 sa na Obvodovú ulicu pripojila ďalšia trolejbusová trať z Centrálnej ulice, ktorá spojila sídlisko s mestskou časťou Bôrik a centrom a napokon od 6. júla 2004 premávajú trolejbusy aj na sídlisko Vlčince, kedy bola predĺžená trolejbusová trať od obratiska trolejbusov Jaseňová cez ulicu Na Veľký Diel.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1016

[0] Komentárov

Pridať komentár