Hebron – חֶבְרוֹן — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

16/40

Hebron – חֶבְרוֹן

premietanie (slideshow)
Hebron – חֶבְרוֹן

Hebron – חֶבְרוֹן – Chevron

Západný breh – West Bank – הגדה המערבית

Hebron je jedným z najstarších miest na Blízkom východe. V biblických časoch tu sídlili Chetejci, medzi ktorými žil praotec Abrahám. Počas vlády kráľa Dávida bol Hebron sedem rokov hlavným mestom izraelského kráľovstva. Po zániku Judského kráľovstva a babylonskom zajatí bol Hebron pod vládou Idumejcov. Idumejský vládca Herodes Veľký nechal nad Jaskyňou patriarchov postaviť mauzoleum. Potom bolo mesto pod rímskou nadvládou a neskoršie pod byzantskou ríšou. V roku 638 dobyli Hebron Arabi. Herodesovu Jaskyňu patriarchov zmenili na mešitu. Roku 1099 Hebron dobyli križiaci a svätyňa sa stala kostolom a na krátky čas od roku 1168 i katedrálou biskupstva hebronského. Od roku 1187 prešlo mesto pod moslimskú nadvládu. V roku 1267 bol vstup do svätyne pre židov a kresťanom zakázaný pod trestom smrti. Tento zákaz platil až 700 rokov do Šesťdňovej vojny, kedy izraelské vojská oslobodili Hebron. Od roku 1517 bolo mesto súčasťou Osmanskej ríše a od roku 1917 pod britskou okupáciou a mandátnou správou. V roku 1929 hebronskí Arabi zavraždili počas Hebronského pogromu 67 židov a ďalších 60 zranili. Ostatní židovskí obyvatelia potom opustili mesto. Počas prvej arabsko-izraelskej vojny bol Hebron obsadený Arabskými légiami a v rokoch 1948 – 1967 sa stal súčasťou Jordánska. Od Šesťdňovej vojny v júni 1967 je mesto pod izraelskou kontrolou. V roku 1967 bol zrušený 700 ročný moslimský zákaz vstupu do Jaskyne patriarchov pre židov a kresťanov. Židovská komunita bola v meste opäť obnovená v roku 1970. Na základe Hebronského protokolu z roku 1997 bolo mesto rozdelené na dve zóny – Hebron 1 (H1) a Hebron 2 (H2). Prvá zóna, asi 80 % mesta bola odovzdaná pod Palestínsku autonómiu a zvyšná časť 20 % bola vyhradená pre 450 židovských osadníkov, ktorých ochraňuje asi 2000 vojakov. Hebron je druhým najsvätejším miestom judaizmu po Jeruzaleme.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 850

[0] Komentárov

Pridať komentár