Ondrej Lipták — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

6/10

Ondrej Lipták

premietanie (slideshow)
Ondrej Lipták

Akademický sochár Ondrej Lipták

Pamätná tabuľa Ľudovít Štúr a Jozef Miloslav Hurban
(Foto: 21. 2. 2007)

Akademický sochár Ondrej Lipták po absolvovaní Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v roku 1975 prišiel do Žiliny. Začal pôsobiť ako výtvarník v slobodnom povolaní. V Žiline môžeme vidieť od autora bronzovú sochu Alexandra Lombardiniho (2011), reliéfne dosky Ľudovít Štúr a Jozef Miloslav Hurban (1999), Ferdinand Čapka (2008), Alexander Lombardini (2000) a pamätná tabuľa na dome rodiny Lombardini (2010). Mimo Žiliny je autorom monumentálnej plastiky v Banskej Bystrici a monumentálneho výtvarného diela v Nitre. Akademický sochár Ondrej Lipták pôsobí aj ako pedagóg na Základnej umeleckej škole – výtvarný odbor v Žiline.

Pamätná tabuľa umiestená na Mariánskom námestí č. 6 pripomína, že dňa 4. januára 1849 na dnešnom Mariánskom námestí vystúpili Ľudovít Štúr a Jozef Miloslav Hurban po ukončení bojov slovenských dobrovoľníkov pri Budatíne. Počas revolučných rokoch 1848/49 sa pri Budatíne odohrala víťazná bitka slovenských dobrovoľníkov nad maďarskými gardami (v rámci zimnej výpravy z Jablunkova do Košíc). Vlastník budovy tabuľu z priečelia budovy premiestnil do chodby objektu. Text na pamätnej tabuli:

„Pred týmto domom dňa 4. januára 1849 členovia prvej Slovenskej národnej rady a vodcovia slovenského povstania v. r. 1848 – 49 Ľudovít Štúr a Jozef Miloslav Hurban vyzvali zhromaždený ľud z okolia Žiliny do boja za národnú slobodu Slovákov."
Matica slovenská – Mesto Žilina – Zbor Žilincov


Pamätnú tabuľu odhalili primátor mesta Ing. Ján Slota s predsedom MS Jozefom Markušom dňa 27. januára 1999. Pôvodná tabuľa pri rekonštrukcii budovy bola odcudzená a nová tabuľa je od roku 2006. Tabule je od akad. sochára Ondreja Liptáka.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 454*600
Návštev 823

[0] Komentárov

Pridať komentár