Židovský cintorín Ilava — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/105

Židovský cintorín Ilava

premietanie (slideshow)
Židovský cintorín Ilava

Židovský cintorín v Ilave – בית הקברות היהודי – Jewish Cemetery in Ilava

Jüdischer Friedhof in Ilava
(Foto 1. 10. 2011)

Židovský cintorín v Ilave sa nachádza neďaleko historického jadra v jednej zo zachovalých častí šijovej priekopy ilavského hradu. Patrí medzi najväčšie židovské cintoríny na strednom Považí. Po celom obvode je ohradený múrom. Vo vnútri medzi náhrobníkmi rastú dreviny. Cintorín je udržiavaný, ale pre verejnosť je neprístupný. Náhrobné kamene vidieť cez kovovú bránku, prípadne ponad múr z chodníka. Najstaršie náhrobné kamene sú vyrobené z pieskovca, ktoré sú vplyvom počasia značne poškodené. Novšie náhrobníky sú z čierneho granitu a mramoru. Sú jednoduché, ale aj honosnejšie. Na ich vyhotovení vidieť majetkový pomer zosnulého a postavenie v spoločnosti, ale aj historický vývoj. Na ich výzdobu bola použitá ornamentálna výzdoba, jednoduché rastlinné motívy, symbolika žehnajúce ruky Kohenov a Dávidova hviezda. Nápisy sú písané hebrejsky, hebrejsko-nemecky a slovensky. Bohužiaľ aj tento cintorín bol v minulosti poškodený vandalmi a zlodejmi. Mnohé stély sú zvalené a boli rozkradnuté. V dolnej časti pri vchode vidieť už len opustené podstavce bez náhrobných kameňov. Synagóga sa v Ilave do dnešných dní nezachovala. Na budove ilavskej pošty, kde kedysi stál židovský dom a veľká synagóga, je umiestená pamätná tabuľa z roku 1993 na pamiatku židovských obeti v rokoch 1939 – 1945.
Podľa stránky ÚPN v Súpise Židov z roku 1942 bolo uvedených v Ilave 115 Židov. V okolitých obciach a mestách bol počet nasledovný: Beluša 34, Dubnica nad Váhom 63, Hloža 3, Košeca 10, Ladce 23, Veľký Kolačín 1, Zliechov 4. Trenčianska Teplá 103, Trenčianske Teplice 199, Nemšová 20, Trenčín 1559. Najbližšie židovské cintoríne sú v Beluši, Púchove, Pruskom (2), Bolešove, Nemšovej (zničený), Dubnici nad Váhom, Trenčíne a Trenčianskych Tepliciach (2).Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1597

[0] Komentárov

Pridať komentár