Židovský cintorín Bolešov — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

5/112

Židovský cintorín Bolešov

premietanie (slideshow)
Židovský cintorín Bolešov

Židovský cintorín Bolešov – בית הקברות היהודי – Jewish Cemetery in Bolešov

Jüdischer Friedhof in Bolešov
(Foto: 23. 9. 2011)

Židovský cintorín v Bolešove sa nachádza mimo obce, na začiatku Bolešovskej doliny. Je umiestený na lesnom svahu, na nerovnom teréne. Je obdĺžnikového tvaru s veľkosťou asi 10 x 40 metrov. Výzor, výzdoba a materiál náhrobných kameňov je rôzna, ale prevažujú jednoduchšie. Najstaršie náhrobné kamene, ktorých vek sa nedá určiť, sú vyrobené z pieskovca. Vplyvom počasia sú značne poškodené a texty sú málo alebo nečitateľné. Aj ostatné sú jednoduchšie, len niekoľko stél bolo z kameňa a mramoru. Honosnejšie náhrobníky zo švédskej žuly a granitu, aké vidieť na cintorínoch veľkých miest, tu nie sú. Na ich vyhotovení vidieť majetkový pomer zosnulého, ale aj historický vývoj. Najstaršie náhrobníky z pieskovca sú nízke, majú tvar Mojžišových kamenných tabúľ Desatora (horné ukončenie oblúkom). Novšie náhrobné kamene boli už vyššie, mnohé tiež ešte z pieskovca, vyskytuje sa aj žula, v menšom rozsahu sú z mramoru. Najnovšie už boli štíhle a vysoké, zložené z dvoch častí: z podstavca a stély. Zachovali sa však len jednoduchšie stély, niektoré sú zvalené. Ak boli náhrobníky z kvalitného materiálu, tak boli rozkradnuté a zostali len podstavce. Moderné dobové náhrobníky, honosné vysoké stély zo švédskej žuly a granitu sa na cintoríne nenachádzajú. Súvisí to aj so sťahovaním Židov v polovici 19. stor. z dedín do väčších miest. Na výzdobu bola použitá bežná ornamentálna výzdoba a jednoduché rastlinné motívy. Nápisy sú písané hebrejsky, na novších je prepis mena do latinky, prípadne krátky text narodený, odpočíva a pod. je napísaný nemecky. Cintorín je položený v malebnom prostredí, ale na strmom svahu, ktorý sa zosúva. Preto sú aj náhrobníky posunuté, veľmi nahnuté, prípadne aj spadnuté. Kamenný múr od lesa je po zosuve spadnutý a zničené sú aj náhrobníky. Aj na tomto cintoríne vidieť niektoré náhrobníky zvalené a poškodené vandalmi. Po roku 1989 bol cintorín vyčistený od náletových drevín a po celej dĺžke opravené oplotenie. Uprostred cintorína je pamätná tabuľa s menami obetí holokaustu z obcí Bolešov, Piechov, Kameničany, Slavnica, Sedmerovec, Pominovec a Borčíce. V minulosti mali židia v Bolešove významné postavenie. Mali svojho rabína, synagógu, židovskú reálku a cintorín.
Podľa stránky ÚPN v Súpise Židov z roku 1942 bolo uvedených v Bolešove 45 Židov. V okolitých obciach a mestách bol počet nasledovný: Bohunice 3, Červený Kameň 10, Dolná Breznica 4, Dulov 3, Horovce 2, Kameničany 8, Lednicke Rovne 10, Mikušovce 9, Nemšová 20, Pruské 25, Sedmerovec 3, Slavnica 13, Tuchyňa 5, Zubák 1, Ilava 115 a Dubnica nad Váhom 63. V Bolešove je cintorín a najbližšie židovské cintoríne sú v Pruskom, Púchove, Beluši, Ilave, Dubnici nad Váhom, Nemšovej (zničený), Trenčianskych Tepliciach (2) a Trenčíne.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 2039

[0] Komentárov

Pridať komentár