Kostol v Pominovci — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

13/36

Kostol v Pominovci

premietanie (slideshow)
Kostol v Pominovci

Kostol sťatia sv. Jána Krstiteľa v Pominovci

Rímskokatolícka cirkev farnosť Bolešov, filiálka Sedmerovec
(Foto: 23. 9. 2011)

Kostol sv. Jána Krstiteľa v Pominovci. Ide o typický panský emporovaný kostol, stavaný z lomového kameňa. Jednoloďový s polkruhovou apsidou, zaklenutou apsidou a s rovnou zastropenou loďou. Murovaná empora, na západnej strane lode tvorí súčasne podnož vstavanej románskej veže. V apside, v južnej stene lode a vo veži sú zachované pôvodné románske okná. Oltár je barokový zo začiatku 18. storočia s retardovanými renesančnými prvkami, v strede je obraz sv. Jána Krstiteľa, vo vrchole obraz korunovania Panny Márie. Svojím významom predstavuje architektonický i historický unikát, svedčí o rannom šírení kresťanstva v tejto lokalite. Podobný kostolík je v Dražovciach. Tento kostolík v Pominovciach prežil i kruté tatárske nájazdy v 13. storočí. Pominovská filiálka patrila Bolešovskej farnosti, tamojšia katolícka fara sa spomína už v roku 1381. Kostol v Pominovci bol v roku 1965 vyhlásený za kultúrnu pamiatku.

Sedmerovec bol založený obyvateľmi obce Pominovce, ktorý sa zachránili pred povodňou. Zanikla tak obec Pominovce a novú obec museli založiť vyššie, kam nesiahali vody rieky Váh. Obec Pominovce sa spomína prvýkrát v roku 1229. Z tejto osady sa zachoval románsky kostolík, ktorý mohol byť podľa historikov postavený najneskôr v 12. storočí alebo aj skôr. Tento kostolík je zasvätený svätému Jánovi Krstiteľovi. Prvá písomná zmienka o obci Sedmerovec je z roku 1229 – ide o listinu vystavenú Nitrianskou Kapitulou, kde sa uvádzajú Pominovce v časti dnešného Sedmerovca.
(Text prevzatý a upravený z web. stránky obce Sedmerovec: www.sedmerovec.sk.)Kategórie
Publikované
Rozmery 450*600
Návštev 1189

[0] Komentárov

Pridať komentár