Mestský pranier — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

16/21

Mestský pranier

premietanie (slideshow)
Mestský pranier

Dubnica nad Váhom – Mestský pranier (stĺp hanby)

(Foto: 9. 10. 2010)

Mestský pranier z roku 1728 stojí osamotený uprostred parku v blízkosti ilešházyovského kaštieľa. Je to barokový štvorhranný kamenný stĺp, ktorý má na vrchu umiestenú kamennú guľu. Ťažšie zločiny sa trestali smrťou sťatím alebo obesením, menšie priestupky (napríklad bohorúhačstvo, ublíženie na cti, ohováranie, menšie krádeže) sa trestali menšími trestami. Previnilca vystavili verejnej potupe tak, že ho priviazali reťazami k pranieru. Trest mal odstrašovať ľudí od priestupkov.Kategórie
Publikované
Rozmery 449*600
Návštev 1627

[0] Komentárov

Pridať komentár