Kalvária v Pružine — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

30/30

Kalvária v Pružine

premietanie (slideshow)
Kalvária v Pružine

Nová kalvária v Pružine

Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden
(Foto: 19. 8. 2011)

Rímskokatolícka cirkev farnosť Pružina je úzko spätá s významnou osobnosťou celoslovenského významu dekanom Štefanom Závodníkom. Vo farnosti je Kostol sv. Žofie zo 14. stor. (prestavaný v r. 1759), Kaplnka Ružencovej Panny Márie (r. 1877), Kaplnka sv. Jána Nepomuckého a Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Pružina sa môže pochváliť s dvoma krížovými cestami – jedna je z 19. stor. pri farskom kostole a druhá na začiatku obce.

Nová Krížová cesta sa nachádza na začiatku obce. Peší prístup je od križovatky do miestnej časti Chmelisko. Autobusom vystúpite na zastávke Pružina, Chmelisko rázc. Z tohto miesta zabočíte vľavo do ulice (pri pohľade do centra obce), prejdete asi po 50 m cez lávku ponad potok a potom mierne vľavo asi po 100 m prídete ku kalvárii. Krížová cesta má 14 zastavení, umiestených vedľa seba po ľavej strane poľnej cesty. Všetky zastavenia sú jednotne murované kaplnky so strieškami, kde sú vyobrazené jednotlivé zastavenia. Na konci, na miernom návrší, je kríž s Ukrižovaným. Po pravej strane je murovaná kaplnka a vedľa nej menšia Kaplnka lurdskej Panny Márie.



Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1274

[0] Komentárov

Pridať komentár