Ladislav Škultéty-Gabriš — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

18/22

Ladislav Škultéty-Gabriš

premietanie (slideshow)
Ladislav Škultéty-Gabriš

Kamenný obelisk na pamiatku Ladislava Škultétyho-Gabriša
v areáli farského Kostola sv. Žofie v Pružine

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Pružina
(Foto: 19. 8. 2011)

Pružinský dekan a farár Štefan Závodník dal v roku 1855 postaviť pred Farským kostolom sv. Žofie v Pružine kamenný obeliskový pomník z prírodného kameňa najstaršiemu vojakovi sveta, mojtínskemu rodákovi Ladislavovi Škultétymu-Gábrišovi. Obelisk má na čelnej stene nápis:

"95-ročnému c. k. husárskemu zástavníkovi Ladislavovi Škultétymu, ináč Gábriš,
narodenému v Pružinskom Mojtíne 27. júna 1736, zomrelému vo Veľkom Arade
19. augusta 1832, za jeho 81-ročnú vojenskú službu."


Na ľavej strane je nápis:
"Pod šesť panovníkmi si slúžil verne, v sedmiletých vojnách si bojoval pevne,
v tureckých, francúzskych zástavu si bránil, tak, že ťa nepriateľ aj často poranil."


Na pravej strane obeliska he nápis:
"K radostnej pamiatke štvrťstoročného žitia Jeho veličenstva cisára Franz Jozefa I.
svojmu národovcovi dali vystaviť vďační Slováci 1885."


V mesiac máj 2013 boli telesné pozostatky Ladislava Škultétyho-Gabriša prevezené z Rumunska na rodné Slovensko. Do 27. júna 2013 budú uložené v krypte Dómu sv. Martina v Bratislave, a potom ich pochovajú v jeho rodnej obci Mojtín.

Telesné pozostatky cisárskeho vojaka Ladislava Škultétyho-Gabriša po 182 rokoch od smrti uložili 27. júna 2013 s vojenskými poctami v Mojtíne do rodnej zeme. Na slávnostnom obrade sa zúčastnili veľvyslanci Rakúska, Maďarska a Rumunska na Slovensku, slovenský veľvyslanec v Rumunsku, predstavitelia cirkvi, Ministerstva zahraničných vecí SR a Ozbrojených síl SR.
Pietna udalosť sa začala svätou omšou v rímskokatolíckom Kostole sv. Cyrila a Metoda, ktorú celebrovali žilinský biskup Tomáš Galis a vojenský ordinár František Rábek. Po svätej omši uložili pozostatky Ladislava Škultétyho-Gabriša do hrobky s vojenskými poctami čestnej stráže Ozbrojených síl SR, ako i členov 8. husárskeho pluku.
Ladislav Škultéty-Gábriš sa narodil v Mojtíne 27. 6. 1738 a od svojich 12 rokov plných 81 rokov pôsobil ako husár v službách štyroch cisárov – Márie Terézie, Jozefa II., Leopolda II. a Františka I. Prežl 22 vojen na 256 bojiskách a vojenská história ho považuje za za najstaršieho vojaka sveta. Bojoval 12 krát proti Francúzom, sedemkrát proti Prusom, dvakrát proti Turkom a raz proti ruskému cárovi. V radoch chýrneho Hadikovho pluku sa Gábriš dostal na bojiská Sedemročnej vojny (1756 – 1763). Pod osobným velením neskoršieho maršala sa vtedy 19 ročný Ladislav vyznamenal v bitke pri Kolíne (17. 6. 1757) a vzápätí pri najúspešnejšej akcii habsburskej armády - dobytí Berlína v októbri 1757. V oboch bitkách bol Gábriš zranený, čo však neohrozilo jeho účasť na na všetkých bojových akciách pluku.
Za svoju vernú službu si vyslúžil dve najvyššie vyznamenania pre mužstvo habsburskej armády – striebornú medailu a delový kríž. Keď si cisár po dlhoročnej službe v armáde všimol staručkého Ladislava, za jeho vernú službu ho chcel povýšiť. On však odmietol a prosil, aby mohol do smrti ostať v službách cisárskeho zástavníka. To mu splnili. Svoj žold, ktorý mu prináležal za jeho dobrú službu, venoval z lásky k svojmu rodisku na výstavbu kostola a školy v Mojtíne. Zomrel 19. augusta 1831 vo veku 93 rokov v plukovom lazarete v obci Svätý Mikuláš, ktorý je dne súčasťou mesta Arad v Rumunsku, odkiaľ jeho pozostatky po 182 rokoch previezli na Slovensko. Svojimi činmi a dlhou službou v armáde sa stal ako „večný vojak“ známym v celej Rakúskej armáde. Spisovateľ Ján Martiš napísal o ňom romány Cisársky večný vojak a V službách štyroch cisárov.Kategórie
Publikované
Rozmery 449*600
Návštev 3410

[0] Komentárov

Pridať komentár