Kalvária Gbeľany — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/42

Kalvária Gbeľany

premietanie (slideshow)
Kalvária Gbeľany

Kalvária v Gbeľanoch

(Foto: 23. 7. 2011)

Kalvária v Gbeľanoch je postavené v lesnej časti nazývanej Dielec, Bola vy budovaná zásluhou predsedu urbáriátu v Gbeľanoch Ladislava Martinčeka, obyvateľov Gbelian a finančnej pomoci veriacich aj okolitých dedín. Krížová cesta má štrnásť zastavení. Začína na okrají lesa Dielec a pokračuje jednotlivými zastaveniami až ku kaplnke pri ktorej je XIV. zastavenie. Kaplnku ukrytú v lesnej časti medzi Gbeľanmi a Nededzou postavil po vojne Vincent Ferjanec z Nededze. Prežil strastiplnú cestu z bojiska až domov a pred skončením vojny sa skrýval na týchto miestach pred Nemcami. Za to, že prežil zhotovil malú kaplnku so soškou Panny Márie. Kaplnku zničila búrka a veriaci z Gbelian postavili novú kaplnku, ktorú miestny farár v roku 2009 vysvätil na Kaplnku Matky Božej. V roku 2011 postavili ku kaplnke Krížovú cestu pri ktorej je XIV. zastavenie.Ku kaplnke už viedla jedna krížová cesta z obrazcov v drevených rámoch, ktoré boli zavesené na stromoch. Na jednotlivých zastaveniach novej krížovej cesty sú mohutné vápencové kamene z Lomu Polom, na ktorých sú osadené mramorové tabule s výjavmi zachytávajúce strastiplnú cestu Ježiša. Pri jednotlivých kameňoch je postavených trinásť krížov, ktoré sú do zeme zasadené v takej polohe, v akej svoj kríž niesol Ježiš. Pri dvanástom zastavení je už kríž vztýčený s ukrižovaným Ježišom. Autor sochy je umelecký rezbár a sochár Radoslav Martinček. Krížová cesta bola vysvätená v sobotu 17. 9. 2011.


View Larger MapKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 619

[0] Komentárov

Pridať komentár