Bar micva – בר מצוה – Bar Mitzvah — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

27/66

Bar micva – בר מצוה – Bar Mitzvah

premietanie (slideshow)
Bar micva – בר מצוה – Bar Mitzvah

Bar micva – Bar Mitzvah – בר מצוה

Jeruzalem Staré Mesto – Jerusalem's Old City – ירושלים העיר העתיקה

Bar micva orientálneho židovského chlapca pred príchodom k Múru nárekov v Jeruzaleme. Veľkolepé oslavy za prítomnosti početných príbuzných a hudobníkov (muži v bielom s bubnami). Pri Múre nárekov bývajú veľkolepé oslavy židovských chlapcov aj z USA, Kanady a iných krajín.

Dosiahnutie náboženskej dospelosti je okamih, keď sa chlapec stáva bar micva (syn prikázania). U chlapcov je to po dovŕšení veku trinástich rokov a naproti všeobecne rozšírenej mienke, deje sa tak aicky, bez nutnosti nejakého náboženského úkonu alebo rituálu. Rodinné oslavy, ktoré sú v súčasnosti pri príležitosti bar micva bežné, sa v skutočnosti začali organizovať len pred niečo viac ako sto rokmi. Dosiahnutie veku 13 rokov, teda veku, keď sa stáva bar micva, umožňuje chlapcom zapojenie sa do plnohodnotného náboženského života. Môže byť vyvolávaný k čítaniu z Tóry, počíta sa do minjanu atď. V dnešnej dobe je bežné, že sa chlapci naučia celú haftaru, ktorú potom prednášajú v sobotu v synagóge, hneď po dovŕšení trinástich rokov. Väčšinou sa očakáva, že prednesú krátky prejav, ktorý sa začína modlitbou. Stalo sa tradíciou, že oslavy pokračujú doma a oslávenci dostávajú malé darčeky. Bar micva je dôležitým medzníkom v živote každého židovského chlapca, a preto patričná oslava je namieste. (Text prevzatý z web. stránky www.kehilazilina.sk.)Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 1050

[0] Komentárov

Pridať komentár