חומות ירושלים – Jeruzalem hradby — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/66

חומות ירושלים – Jeruzalem hradby

premietanie (slideshow)
חומות ירושלים – Jeruzalem hradby

Jeruzalemské hradby – חומות ירושלים – Walls of Jerusalem

Jaffská brána – שער יפו – Jaffa Gate
Jeruzalem Staré Mesto – Jerusalem's Old City – ירושלים העיר העתיקה

Jeruzalemské hradby obklopujú Staré Mesto. Ich dĺžka je 4,018 km, priemerná výška 12 metrov a priemerná hrúbka 2,5 metra. Na hradbách je 34 strážnych veží a osem brán. Už v časoch izraelských patriarchov (doba bronzová) bolo na mieste dnešného Jeruzalema opevnené mesto. Pamiatky po tomto opevnení sa nachádzajú v Dávidovom meste. Izraelský kráľ Dávid mesto ovládol, prestaval a rozšíril hradby. Mesto vtedy stálo na malom pahorku v blízkosti Starého Mesta. Šalamún, Davidov syn, vybudoval prvý Chrám a opäť zväčšil mestské hradby tak, aby chránili aj Chrámovú horu. V období prvého Chrámu sa potom mesto spolu s hradbami rozširovalo na severozápad, do oblasti, kde sa dnes nachádza židovská štvrť. Po navrátení Židov z babylonského zajatia, boli znovuobnovené aj jeruzalemské hradby. V období druhého Chrámu Herodes Veliký hradby rozšíril, aby obklopil nimi aj východný pahorok. Počas rímskeho obdobia vlády Agrippa I. sa začalo s ďalšou výstavbou hradieb, ktoré boli dokončené pred vypuknutím Prvého židovského povstania. Po dobytí Jeruzalema rímskymi vojskami boli zničené aj hradby, ktoré boli potom obnovené pri výstavbe rímskeho mesta Aelia Capitolina. Posledná prestavba hradieb bola v rokoch 1535 – 1538 na základe rozhodnutia tureckého sultána Sulejmana I. V roku 1981 boli hradby spolu so Starým Mestom zapísané organizáciu UNESCO na zoznam svetového kultúrneho dedičstva.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 999

[0] Komentárov

Pridať komentár