Tomáš Neufeld — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

11/48

Tomáš Neufeld

premietanie (slideshow)
Tomáš Neufeld

Tomáš Neufeld z Brna

Kadiš sirôt – Kaddish Yatom – קדיש יתום
(Foto: 3. 7. 2011)

Modlitbu Kadiš počas smútočnej tryzny za zosnulých predniesol pán Tomášj Neufeld z Brna. Modlitba Kadiš je veľmi silným vyznaním viery v jediného Boha. Kadiš existuje v niekoľkých variantách modlitby, ktoré sa líšia podľa príležitostí, pri nich sa odriekava.

קדיש יתום
יתגדל ויתקדש שמה רבא בעלמא די
ברא כרעותה, וימליך מלכותה בחייכון
וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלא
ובזמן קריב ואמרו אמן: יהא שמה רבא
מברך לעלם ולעלמי עלמיא. יתברך
וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר
ויתעלה ויתהלל שמה דקדשא בריך הוא
לעלא מן כל ברכתא
ושירתא תשבחתא ונחמתא דאמירן בעלמא
ואמרו אמן׃
יהא שלמא רבא מן שמיא וחיים עלינו
ועל כל ישראל ואמרו אמן׃
עשה שלום במרומיו רוא יעשה שלום
עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן׃

Kadiš sirôt:
Nech je velebené a posvätené Jeho veľké meno na svete,
ktorý stvoril podľa svojej vôle.
Nech jeho kráľovstvo zavládne vo vašom živote,
vo vašich dňoch a v živote celého domu Jisraela a blízkej dobe.
Povedzte: Amen. (Všetci:) Amen
(Všetci:) Nech je Jeho veľké meno žehnané večne, na veky vekov.
(Chazan:) Nech je požehnané, pochválené, oslavované, povznesené,
velebené, uctené, povýšené a vychválené meno Svätého.
(Všetci:) Je požehnaný.
(Chazan:) On je vyššie ako dosiahne každé žehnanie, chválospev,
hymna a ľudské utešovanie, ktoré sú hovorené na svete.
Povedzte: Amen. (Všetci:) Amen.
Nech je dané veľa pokoja z nebies a tiež život nám a celému Jisraelu.
Povedzte Amen. (Všetci:) Amen.
Ten, ktorý činí pokoj na výsostiach, ten nám urobí pokoj nám a celému Jisraelu.
Povedzte Amen. (Všetci:) Amen.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 1177

[0] Komentárov

Pridať komentár