אָרוֹן הָבְּרִית – Archa zmluvy — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

27/36

אָרוֹן הָבְּרִית – Archa zmluvy

premietanie (slideshow)
אָרוֹן הָבְּרִית  – Archa zmluvy

Archa zmluvy – אָרוֹן הָבְּרִית – Ark of the Covenant

Kafarnaum – Capernaum – כְּפַר נַחוּם

Archa zmluvy vytesaná na stĺpe v synagóge v Kafarnaume. Synagóga patrí medzi najstaršie na svete. Bola postavená takmer výhradne z bielych vápencových blokov, privezených zo vzdialených lomov. Budova sa skladá zo štyroch častí: modlitebná sála, západná terasa, južná balustráda a malá miestnosť na severozápade budovy. Modlitebná hala meria 24,40 m krát 18.65 m. Vnútorné steny boli pokryté maľovanou omietkou. Horné poschodie bolo vyhradené pre ženy, s prístupom pomocou vonkajšieho schodiska v malej miestnosti. Predpokladá sa, že synagóga bola postavená IV. storočí, ale základy sú už z prvého storočia. Starobylá synagóga má dva nápisy, jeden v gréčtine a druhý v aramejčine. Sú tam tiež kamenárske práce z piatich šesťcípych hviezd a paliem. Na jednom stĺpe je vytesaná Archa zmluvy. Jej jedinečnosť spočíva nielen v historickej hodnote, ale aj jej znázornenie na kolesách.

Archa zmluvy bola schránka, ktorá obsahovala najcennejšie židovské náboženské predmety: Dosky Desatora Božích prikázaní, Áronovu palicu a manu. Jej popis je súčasťou 25. kapitoly biblickej knihy Exodus. Archa zmluvy brávali Izraeliti do vojen v čase dobývania Izraela a neskoršie aj pri obrane Izraela pred nepriateľmi. Bola uložená v Jeruzalemskom chráme a stratila sa po zničení Chrámu v roku 587 pred. n. l. Aj dnešný izraelský parlament - Knesset je postavený v tvare Archy zmluvy.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1241

[0] Komentárov

Pridať komentár